Fonder: Hållbara fonder visar högre överlevnadsgrad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Överlevnadsgraden för hållbara fonder är mycket högre än för traditionella fonder. Det skriver Morningstar.

72 procent av hållbara fonder har överlevt de senaste tio åren och är fortsatt valbara för investerare, medan endast 45,9 procent av traditionella fonder har överlevt under samma tidsperiod.

Detta är en i raden av positiv statistik den senaste tiden från Morningstar i förmån för hållbara fonder.

Trots att intresset för hållbara fonder har ökat drastiskt de senaste åren, mätt i flöden, nya fonder samt tillgångar, så konstaterar Morningstar att det fortfarande finns en oro över att hållbart investerande är lika med lägre potentiell avkastning. En oro som inte anses vara befogad. Enligt Morningstars rapport är det av yttersta vikt att man som investerare ser över fondens avgift för att se till att man inte betalar mer än vad man behöver.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR