Fonder med låg koldioxidrisk avkastat bättre i PPM

Fonder: Fonder med låg koldioxidrisk avkastat bättre i PPM

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fonder med låg koldioxidrisk har avkastat bättre än fonder som inte har en begränsad exponering mot fossiltunga branscher. Det visar en rapport från Pensionsmyndigheten.

Rapporten visar också att kvinnor och yngre oftare väljer fonder med exempelvis låg koldioxidrisk eller väljer bort vissa produkter och tjänster för sitt sparande i premiepensionen, framkommer det.

“Fonder som har en lägre exponering mot fossiltunga branscher har en högre genomsnittlig avkastning de senaste fem åren än fonder som inte har det gröna löv som utmärker låg koldioxidrisk. Det är intressant eftersom vi ibland stöter på uppfattningar om att hållbara fonder kostar mer i form av lägre avkastning”, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Enligt rapporten väljer kvinnor i högre utsträckning fonder med lägre ESG-risk än män - oavsett ålder eller inkomst.

“Vi ser att pensionssparare väljer bort fossila bränslen, kärnvapen och kommersiell spelverksamhet i högre utsträckning än vad fonderna själva gör i sin förvaltning. Däremot är pensionsspararnas premiepension något mer exponerad mot klusterbomber och uran sett till hur innehaven är fördelade jämfört med fondernas förvaltning”, säger Hannes Nilsson, analytiker på Pensionsmyndigheten.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR