• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon Fund: -2,8% i maj, NAV marginellt upp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon Fund, inriktad på direktägande av fastigheter i de baltiska huvudstäderna, backade 2,8 procent i maj på Stockholmsbörsen. Hittills i år har fonden handlats ned med 19,7 procent (per den 31 maj), där största nedgången kom under mars i samband med det generella börsraset.

image

Kursutveckling för Baltic Horizon på Stockholmsbörsen i april. Fonden är även noterad på Nasdaq Tallinn. (Källa: Infront)

Stängningskursen den 31 maj var 11:32 kronor, samtidigt som fondens nettotillgångsvärde (NAV) uppgick till 1:3457 euro, en marginell uppgång med 0,7 procent från 1:3366 euro i april.

NAV påverkades positivt av rörelseutveckling i fastigheter och rörelser i kassaflödeshedgen. Fonden gjorde oreviderat en konsoliderad nettovinst om 0,9 miljoner euro i maj, framkommer det.

“Vi kommer fortsätta att aktivt övervaka pandemins påverkan på ekonomin och se över fondens fordringar och potentiella hyresrabatter”, framkommer det.

Fondförvaltaren Tarmo Karotam konstaterar att fonden i slutet av maj 2020 hade tillräckligt med kassa (5,5 miljoner euro) för att klara likviditetsbehovet i spåren av coronakrisen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR