Fonder: Fondförvaltare anser aktiemarknaden vara övervärderad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det högsta antalet fondförvaltare sedan 1998 anser att aktiemarknaden är övervärderad. Det skriver Funds Europe och hänvisar till den senaste förvaltarenkäten från Bank of America Merill Lynch.

Investerarnas kassor uppges ha minskat i den snabbaste takten sedan augusti 2009, från 5,7 procent till 4,7 procent.

Trots att investerarnas sentiment har passerat den mest pessimistiska nivån så finns det fortfarande en oro kvar, främst då en andra våg av Covid-19 ser alltmer trolig ut, framkommer det.

Endast 18 procent av 212 förvaltare som deltog i enkäten förväntar sig en V-formad återhämtning, medan 64 procent tror vi står inför en U-formad eller W-formad återhämtning.

Samtidigt ökade hedgefonderna sin nettoexponering till aktier från 34 procent till 52 procent, vilket är den högsta nivån sedan september 2018.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR