• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: +4,8% i maj, diagnostikbolag gått starkt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Jupiter European Growth har presterat bra och mot förväntan överpresterat sitt jämförelseindex i en stigande marknad. Det konstaterar förvaltarparet Mark Nichols och Mark Heslop i en månadskommentar för aktiefonden Jupiter European Growth för maj.

Jupiter European Growth steg 4,8 procent i maj, vilket var 1,5 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex (FTSE World Europe) som ökade 3,3 procent (bägge i fondens basvaluta euro). Sedan årsskiftet är utvecklingen i basvalutan -3,3 procent för fonden och -15,0 procent för jämförelseindex.

image

Jupiter European Growths samt jämförelseindex avkastning de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Det är en avtagande spridning av Covid-19, förbättrad ekonomisk aktivitet och ytterligare stimulanser från centralbanker som ligger bakom marknadens uppgång, skriver fondförvaltarna. Dock påpekar förvaltarna att PMI-siffror ligger kvar på depressionsnivåer över större delen av Europa.

Fondens överavkastning mot index förklaras av innehav inom diagnostik som DiaSorin och Eurofins Scientific, samt Kingspan som tillverkar isoleringsmaterial, Experian och Atlas Copco. På nedsidan nämner förvaltarna energisektorn, men påpekar samtidigt att innehavet inom denna sektor är litet, med bakgrund av svårighet att hitta stor tillväxtpotential i detta segment. Inga “signifikanta transaktioner” gjordes under maj, rapporterar Mark Nichols och Mark Heslop.

Fondens innehav i diagnostikbolag har lönat sig på kort sikt, men förvaltarna ser det som ett långsiktigt innehav med strukturell tillväxt:

“Större behov av förebyggande vård, kombinerat med jakten på sätt för regeringar att kontrollera ökade sjukvårdskostnader hos en åldrande befolkning komma gynna diagnostikbolagen. Bolagen har både direkta intäkter genom försäljning av maskiner, men även återkommande intäkter genom försäljning av kemiska reagenser. Just dessa återkommande intäkter gör att värderingarna stiger, inte helt olikt modellen för mjukvarulicenser”, avslutar fondförvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR