• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: -2,2% i maj, liten nettolång aktieexponering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return tappade 2,2 procent i maj, en månad då globala aktiemarknader samtidigt fortsatte uppåt mot bakgrund av lättade virusrestriktioner i den utvecklade världen. Hittills i år har fonden därmed retirerat med 15,5 procent. Jämförelseindex (Libor 3 Month EUR) var oförändrat i maj och noterar -0,2 procent i år.

Det framgår av en månadskommentar från fondens strategichef och förvaltare James Clunie.

“På ett övergripande plan bidrog fondens långa bok positivt till månadens avkastning, då ett flertal billiga värdeaktier återhämtade sig från sina lågpunkter i mars. Samtidigt bidrog dock fondens korta bok i sin helhet negativt, då dyra amerikanska tillväxtaktier ‘rallade’ än starkare”, skriver James Clunie.

Uppsving för råvarupriser gynnade långa boken

Bland positiva portföljbidrag i maj nämns fondens “guldhedge”, som består av en ETC (börshandlad råvaru-tracker) för fysiskt guld samt innehav i guldbrytarbolag såsom Newcrest Mining och Barrick Gold. Guldpriset fortsatte att stiga under månaden som ett resultat av stimulanser inom både penning- och finanspolitik, enligt kommentaren.

Även priserna på andra råvaror utvecklades positivt i maj, lett av en stark uppgång för oljan. För fonden uppges detta ha slagit igenom i form av uppgångar för gruvinnehaven BHP, Cameco och Rio Tinto, som fick stöd av “lockdown-lättnader” och tecken på att den ekonomiska aktiviteten så sakteliga börjar återhämta sig. James Clunie meddelar att gruvbolagen i fondens långa bok har starka balansräkningar och hyfsade underliggande affärsverksamheter, att de framstår som billiga på basis av omvänd DCF-analys, samt att de erbjuder attraktiv direktavkastning.

Lång brittisk hemmafixare, kort amerikansk dito

En annan ljuspunkt i portföljens långa bok var den brittiskt listade hemmafixarkedjan Kingfisher, som drog nytta av coronalättnader, och vars aktie fortfarande är ned sedan årsskiftet trots en kraftig återhämtning sedan mars, enligt kommentaren.

“Bolagets vinst per aktie-förväntningar justeras uppåt. En omvänd DCF-modell visar att aktien kan stiga så mycket som 70 procent från sin nuvarande nivå för att nå rättvist värde, även om vi räknar med många år av låg tillväxt”, skriver James Clunie.

Förvaltaren konstaterar vidare att ett flertal amerikanska detaljhandelsaktier handlas till, eller nära, rekordnivåer, trots att sektorkollegorna är pressade i de flesta delarna av världen. Ett exempel på detta är fondens korta innehav Home Depot, som bidrog negativt i maj då aktien steg kraftigt trots att den redan såg mycket dyr ut på omvänd DCF-basis, enligt förvaltaren.

Siffror från japanska M3 får kalla handen

Det korta innehavet M3, ett japanskt bolag som erbjuder en onlineplattform för sjukvården, var bland fondens största negativa bidragsgivare i maj. Aktien tog ett kliv uppåt efter sin senast presenterade resultatrapport, meddelar James Clunie, som samtidigt menar att siffrorna inte alls imponerade: Omsättningstillväxt om 16 procent mot 20 procent samma period ifjol och nettovinstökning om 13 procent, men nära oförändrad vinst per aktie till följd av ökat antal utestående aktier. Förvaltaren bedömer att betydande framtida nedjusteringar av vinst per aktie är att vänta, samtidigt som han ser aktien som “extremt dyr” och är skeptisk mot bolagets internationella tillväxtstrategi.

Nettoexponering vänts från kort till lång under krisen

Vad gäller fondens aktieexponering har man gått från en mindre negativ exponering (nettokort) vid årets början, till en smärre positiv exponering i dagsläget. Detta som ett resultat av att fonden täckte vissa blankningar i samband med det kraftiga fallet i mars, och särskilt i aktier som närmade sig rättvist värde (fair value), meddelar förvaltaren. Han konstaterar att den förändringen har varit ett bra drag då marknaden har rusat sedan mars, och först nu i juni ska fondteamet ha identifierat ett antal tidigare täckta blankningar som åter har blivit intressanta för nya korta positioner.

Gällande dagens marknadsmiljö skriver James Clunie:

“Marknaderna är fortsatt fascinerande: Med en rekordhög avkastningsspread mellan tillväxt- och värdeaktier alternerar marknaderna nu kraftigt mellan ‘värdeledda’ dagar och dagar drivna av tillväxt/tematiskt momentum. Prisrörelserna för individuella aktier är ofta mycket branta, ibland med dagliga tvåsiffriga rörelser, och även för bolag som inte kommit med några nyheter den dagen.”

Två coronateman samtidigt på börsen

Strategichefen menar att marknaden för tillfället verkar brottas med två teman: Aktier som har gynnats av Covid-19-nedstängningar, och de aktier som nu börjar gynnas av lättnader av dessa nedstängningar. Märkligt nog verkar båda typerna av aktier för tillfället prestera väl på börsen, tillägger han.

“Medan det inte är möjligt att förutsäga vart marknaderna är på väg, är det just nu relativt enkelt för oss att hitta överprissatta aktier med skörheter eller nedgraderingar; Samtidigt kan vi också enkelt finna billiga aktier med starka balansräkningar och hyfsade kvalitetsdrag”, skriver James Clunie.

Fortsatt på temat positionering meddelar förvaltaren att de bleka medellånga utsikterna för förväntad avkastning egentligen pekar mot en neutral till något nettokort aktiepositionering i fonden. Dock bedömer fondteamet för tillfället att många långa innehav är kraftigt undervärderade samtidigt som dessa bolag har ett förbättrat nyhetsflöde i ryggen. Därför är teamet komfortabelt med en mindre nettolång position, och de bedömer att det finns stor potential på uppsidan ifall marknadsdynamiken ändras till fördel för värdeaktier.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR