• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Active Small Cap: +7,9% i maj, svensk trio bidrog positivt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap klättrade med 7,9 procent i maj men noterar alltjämt -3,1 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindex (MSCI Europe Small Cap Hedged Euro NR) steg samtidigt med 5,9 procent i maj och noterar -14,7 procent sedan årsskiftet. Siffrorna gäller i fondens basvaluta euro.

Det framgår av fondens månadsrapport för maj, med kommentarer från förvaltarna Guillaume Chieusse, Armel Coville och Maxime Prodhomme.

imageUtveckling för fonden (turkos) och jämförelseindex (blå) sedan lansering i november 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Active Small Cap investerar i små och medelstora bolag i Europa, med fokus på företag som anses ha undervärderade tillväxtprofiler och erbjuda bra förhållande mellan risk och avkastning.

Svenska innehav i täten för uppgång

Den gångna månaden var stark för fondens svenska innehav. Bland de aktier som väger minst 1 procent i portföljen och som steg med minst 5 procent i maj var samtliga svenska: Dataspelsbolaget Stillfront, industribolaget Troax, och hjälmteknikbolaget Mips. De schweiziska respektive tyska hälsovårdsinnehaven Siegfried och Draegerwerk utvecklades sämre och uppges ha påverkat avkastningen negativt.image

Fondens största indexavvikelser vad gäller geografi är en övervikt om 13,8 procent i Frankrike, samt undervikter i Storbritannien om 20,9 procent och 14,3 procent för övriga ej i grafiken nämnda länder. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Schweizisk portföljnykomling värd uppmärksamhet

Förvaltarna lyfter i rapporten fram schweiziska Datwyler, som är ett nytt innehav i fonden. Bolaget är specialiserat inom förslutningslösningar till branscher som hälsovård, mat & dryck samt bilar.

Förvaltartrion menar att aktiens nedgång är överdriven, då bolaget har en alltmer defensiv profil samtidigt som den nuvarande krisen har skapat möjligheter.

“De senaste åren har bolaget omfokuserat mot sin kärnaffär genom att sälja det mesta av sin distributionsarm och accelerera sina investeringar i hälsovård. Hälsovård samt mat & dryck, som vi bedömer svarar för cirka två tredjedelar av bolagets rörelsevinst numera, borde kompensera för den påverkan som känns inom främst bilbranschen”, skriver förvaltarna.

Vidare förväntar sig fondteamet att Datwylers hälsovårdsdivision kommer att växa mer än den övriga koncernen, tack vare gjorda investeringar samt det faktum att vissa aktörer kan bli tvingade att vända sig till nya leverantörer som en följd av att ett amerikanskt bolag har närapå monopol. Sett till aktiens värdering menar förvaltarna att denna reflekterar ett scenario för bildivisionen som kan visa sig vara för pessimistiskt, givet en återhämtning i Asien och planer på stöd från regeringar till sektorn.

62 aktier i portföljen, jämn fördelning bland de största innehaven

Per den 30 maj hade fonden innehav i 62 aktier. Sektorövervikter fanns främst inom teknologi och hälsovård, medan undervikter återfanns inom industri och finans. Teknologi har en vikt i fonden om 21,3 procent, hälsovård 17,7, industri 15,4 samt finans 5,7 procent. Det genomsnittliga börsvärdet för fondens innehav uppgick vid månadens slut till 1,8 miljarder euro, eller cirka 18,9 miljarder svenska kronor. I listan nedan följer portföljens tio största aktieinnehav:

image

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR