Fonder: Årets hittills bästa fondmarknader

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Årets första sex månader har satt många investerare på prov och testat investeringsstrategier såväl som tålamod. Vi har upplevt ett historiskt snabbt börsras, för att sedan gå igenom en ovanligt snabb återhämtning - men tunga orosmoln svävar alltjämt över de globala aktiemarknaderna.

“Det är en urstark rekyl vi bevittnat på de globala börserna. MSCI World är upp med 9 procent på bara en månad. Det har satt avtryck i våra globalfonder. Våra indexföljande globalfonder har stigit med 6 procent på bara en månad, och det trots att kronan har stärkts med 5 procent mot dollarn. Det sänker värdet på våra fonder med tillgångar i dollar eftersom vi får mindre tillbaka i kronor för varje dollar vi köper fondandelar för. Under hela första halvåret kan utvecklingen globalt enligt indexet MSCI World summeras till -5 procent”, skriver Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

Frida Bratt noterar att Brasilienfonder sticker ut, efter en uppgång om 26 procent på bara en månad. Även Mexiko har gått starkt, vilket hänförs till att Brasilien och Mexiko ligger bakom Asien, Europa och USA i coronapandemins utveckling.

“Spararna har sett hur utvecklingen har sett ut i de regioner som ligger tidigare i utvecklingen, med ett återöppnande och det är helt enkelt det som prisas in i de brasilianska aktiekurserna just nu”, skriver sparekonomen och påpekar samtidigt att Brasilien och andra latinamerikanska länder även har en stor export mot USA och att de gynnas av ett stigande oljepris då de har stora oljetillgångar.

I spåren av Brasilienfondernas rally lyfter hon även att dessa är riskfyllda, och att uppgången bygger på att ekonomin kan öppna upp som man gjort i till exempel Europa.

“Man ska också veta att Brasilien brottas med andra problem, som en politisk kris som knappast avtagit under våren. Valutan real har pressats rejält. Och sedan årsskiftet är utvecklingen i Brasilienfonder ingen rolig läsning. MSCI Brazil och MSCI Latin America visar en nedgång på -17 procent, trots rekylen senaste månaden”, skildrar Frida Bratt.

Sett sedan årsskiftet är det i stället Kina som klarat sig bäst och MSCI China noteras på +2 procent.

“Kina ligger före resten av världen under coronapandemin och verkade ha fått bukt med virusspridningen på ett hoppingivande sätt, vilket gjorde att ekonomin kunde börja öppna upp”, förklarar hon men konstaterar samtidigt att även Norden klarat sig relativt väl sedan årsskiftet då MSCI Nordic Countries har tappat 3 procent i år.

“Det är mindre än exempelvis Europa som ligger på -10 procent. USA har också klarat sig bra med en nedgång som sedan årsskiftet stannat på -3 procent, mycket tack vare den enorma draghjälpen från techjättarna, som är de som lett rekylen i USA”, förklarar Frida Bratt.

Fondmarknaderna som gått bäst den senaste månaden:

Land Utveckling
Brasilien + 23 %
Latinamerika + 17 %
Sverige + 13 %
Europa + 12 %
Norden + 10 %
Världen + 9 %
USA + 9 %
Östeuropa + 8 %
Kina + 8 %
Ryssland + 6 %

Källa: MSCI index, Infront.

Fondmarknaderna som gått bäst sedan årsskiftet:

Land Utveckling
Kina + 2 %
Norden - 2 %
USA - 3 %
Världen - 5 %
Sverige - 6 %
Europa - 10 %
Ryssland - 14 %
Östeuropa - 16 %
Brasilien - 17 %
Latinamerika - 17 %

Källa: MSCI Index, Infront


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR