Nordea Fonder: Ökat till 10,02% av kapital & röster i Doro

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder har ökat innehavet till knappt 10,02 procent av kapital och röster i Doro, som utvecklar teknikprodukter och tjänster för seniorer.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Nordeas innehav uppgick till 9,95 procent av kapital och röster per den 30 april, en nivå som fondbolaget hållit stabil sedan september 2019 då ägandet steg från drygt 3 procent, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Senaste gången Nordea Fonders ägande översteg 10 procent var i slutet på 2011. Total har två av Nordeas fonder ett ägande i Doro, Nordea Nordic Small Cap samt Nordea Invest Nordic Small Cap, visar Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR