Nordea: Lanserar fond med fokus på hälsovård, teknik & hållbarhet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea lanserar fonden Nordea Innovation Stars som ska inrikta sig på bland annat hälsovård, teknik och hållbarhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fonden följer Nordeas Stars-koncept, vilket innebär att bolagen som tar plats i portföljen har särskilt goda betyg för sitt arbete som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG), framkommer det.

“Vi kommer vara inriktade på bolag med innovation som drivkraft som skapar ett tydligt förbättrat kunderbjudande. Vi vill även att affärsmodellen i bolagen ska vara skalbar så att de har bra förutsättningar att växa under en lång tid”, säger Niklas Kristoffersson.

Fonden förvaltas av Niklas Kristoffersson och Carl Mattiasson. Niklas förvaltar idag några av Nordeas nordiska aktiefonder och Carl är nyligen rekryterad till Nordea från hedgefondsförvaltaren Bodenholm Capital.

Fonden kommer placera framför allt på de nordiska marknaderna, upp till cirka 70 procent, och vid lansering uppges de största innehaven i fonden var bland annat svenska ljudboksbolaget Storytel, medicinteknikbolaget Sectra och hälsovårdsbolaget Biogaia. Upp till 30 procent av portföljen ska även bestå av investeringar i icke-nordiska bolag.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR