SHB Fonder: Flaggar ned i Sinch

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken fonder har minskat sitt aktieinnehav i Molntjänsteutvecklaren Sinch till 4,9 procent av kapitalet och rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Handelsbanken Fonder ägde per den 10 juni 5,0 procent av kapitalet, och har pendlat kring 5 procents ägande de senaste tre månaderna. Som mest ägde Handelsbanken fonder 7,3 procent av kapitalet och rösterna för ungefär ett år sedan men har sedan dess succesivt minskat sitt ägande, visar ägardatatjänsten Holdings.

Det är totalt fem Handelsbanken fonder som har ett ägande i Sinch, störst innehav har Handelsbanken Svenska Småbolag följt av Handelsbanken Sverige, Handelsbanken Nordiska Småbolag, Handelsbanken Sverige Index och Handelsbanken Norden Index.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR