Fonder: Åtta av tio vet inte vad en aktieindexfond är

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Åtta av tio svenskar vet inte vad en indexfond är. Det visar en undersökning som Nordnet genomfört med hjälp av Yougov.

“En del tror att en indexfond är en aktivt förvaltad fond, en bosparfond eller en statlig fond”, säger Frida Bratt till Privata Affärer.

På frågan “vad är en aktieindexfond” svarade 51 procent att de inte visste. Endast 22 procent svarade rätt, att en aktieindexfond är en lågprisfond som följer börsens utveckling.

“Siffrorna är lite oroväckande och även något förvånande, eftersom det ofta talas om en ökad prismedvetenhet bland sparare. Undersökningen visar att svenskarnas kunskaper om denna typ av lågprissparande är på en generellt låg nivå”, säger Frida Bratt.

Sämst är kunskapen om aktieindexfonder bland kvinnor. Hela 64 procent av kvinnorna svarade att de inte vet vad det är, och bara 11 procent angav rätt svarsalternativ.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR