SHB Fonder: Flaggar ned i Bravida, äger nu 4,8% av kapitalet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken fonder har minskat sitt aktieinnehav i installationsbolaget Bravida till 4,8 procent av kapitalet och rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Handelsbanken Fonder ägde per den 31 maj 5,3 procent av kapitalet, en nivå som varit relativt konstant sedan hösten 2019. Det var i slutet på juni 2019 som Handelsbanken fonder succesivt började öka sitt innehav i Bravida, från nivåer kring 2 procent till som mest 5,3 procent tidigare i vår, visar ägardatatjänsten Holdings.

Det är totalt tio Handelsbanken fonder som har ett ägande i Bravida, störst innehav har Handelsbanken Norden Selektiv följt av Handelsbanken Sverige Selektiv, Handelsbanken Sverige Index Criteria och Handelsbanken Svenska Småbolag.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR