Bambuser: Flera fondbolag med i emission, bla TIN Fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Live-videobolaget Bambuser genomförde på torsdagskvällen en riktad emission med teckningskurs 5:30 kronor per aktie - exakt i nivå med stängningspriset på torsdagen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar drygt 54,7 miljoner aktier och bolaget kommer därmed att tillföras 290 miljoner kronor. Förhandsbeskedet var att emissionen skulle omfatta 50-60 miljoner aktier.

Deltagare i emissionen var bland annat Harmony Partners, en USA-baserad venture-investerare, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder, Lancelot Asset Management och TIN Fonder samt befintliga aktieägare så som Murifield Invest. Även bolagets styrelseordförande Joel Citron tecknade sig emissionen.

“Bambuser har under Covid-19 pandemin upplevt en kraftigt ökad efterfrågan på Bolagets Live Video Shopping-lösning, med ett accelererande anammande av teknologin från kunder inom diverse industrier”, skriver bolaget och konstaterar att nettolikviden från emissionen ska användas till att öka tillväxttakten genom att tillsätta nya resurser.

I samband med transaktionen sålde vissa av bolagets större aktieägare - Wellstreet Partners, Ribers Park och Sprout Park - totalt 9 miljoner aktier till samma pris som i emissionen. Den riktade emissionen kommer att innebära en utspädningseffekt om cirka 33,6 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR