Företagsobligationsfonder: Såhär har de gått sedan krisen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I slutet på mars var det fullskalig panik på de flesta börser till följd av coronavirusets utbredning. Fredagen den 20 mars hände något som många fondsparare inte tidigare upplevt - flera svenska fondbolag stängde fonder för handel, vilket innebar att tusentals sparare inte kunde ta ut sina pengar.

Företagsobligationsmarknaden straffades hårt och ett antal fonder stängdes då en korrekt prissättning inte kunde utföras på ett adekvat sätt samtidigt som stora utflöden noterades.

Det har nu gått cirka tre månader sedan den värsta krisen på marknaden och börsen har återhämtat sig med en oerhörd kraft. Även kreditmarknaden har repat sig och enorma åtgärder från regeringar och centralbanker har lett till en ökad efterfråga på företagsobligationer.

Bland de svenska fonder som är registrerade inom kategorin SEK Corporate Bond hos Morningstar är medianavkastningen minus 1,62 procent sedan årsskiftet. Om man däremot ser till avkastningen de senaste tre månaderna ser det betydligt bättre ut. Sedan botten i mars noteras en medianavkastning på +3,60 procent för de 49 svenskregistrerade företagsobligationsfonderna. Nedan skildras både de bästa samt de sämsta företagsobligationsfonderna de senaste tre månaderna.

De företagsobligationer som gått bäst de senaste tre månaderna:

Fond Avkastning 3 månader Avkastning YTD
Lannebo High Yield 9,27% -9,00%
Simplicity Global Corporate Bond A 9,10% -5,53%
Lannebo Corporate Bond A 8,74% -4,49%
Case Safe Play 8,03% -5,69%
Swedbank Robur Företagsobligation Mix A 7,34% -6,35%

(Källa: Morningstar 26 juni)

De företagsobligationer som gått sämst de senaste tre månaderna:

Fond Avkastning 3 månader Avkastning YTD
Agenta Alternativa Räntor -5,57% -5,63%
Handelsbanken Kortränta (A10 SEK) 0,64% 0,09%
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK) 0,65% 0,11%
Plain Capital StyX 0,94% -2,22%
Nordea Swedish Bond Stars 1,21% 0,12

(Källa: Morningstar 26 juni)

Trots att Lannebo High Yield placerar sig som etta under de senaste tre månaderna är det tydligt att fonden behöver klättra ännu mer för att ta igen tidigare tapp. Fonden är ned 9 procent sedan årsskiftet och är även en av de fonder som tvingades stänga i mars.

En tydlig trend bland fonderna som ligger i topplistan är att samtliga noterar en relativt hög volatilitet, fonderna har pendlat under året och drogs ned ordentligt under krisen, men har även återhämtat sig starkt. Trots fondernas återhämtning är ingen av de bäst presterande de senaste tre månaderna på plus för året.

Bland de fonder som presterat sämst de senaste tre månaderna är volatiliteten betydligt lägre. Här ser vi att skillnaden i avkastning de senaste tre månaderna inte skiljer sig särskilt mycket för avkastningen sedan årsskiftet. I denna lista kan vi även se att tre av fem faktiskt ligger på plus för året.

Detta är en viktig insikt, då man som sparare måste vara medveten om att alla företagsobligationer kommer prestera annorlunda, beroende på vad de investerar i för underliggande tillgångar. Utifrån detta får fonderna olika riskklassificeringar och volatiliteten hos fonderna skiljer sig även åt, trots att alla investerar i företagsobligationer.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR