Fonder: Fallande fondavgifter 2019 - AMF

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den genomsnittliga årliga avgiften på fondmarknaden sjönk under 2019 till 1,38 procent (1,41). Det framgår av pensionsbolaget AMF Fonders årliga fondavgiftsrapport, som även visar att detta är den lägsta avgiftsnivån sedan AMF publicerade den första avgiftsrapporten för 13 år sedan.

För huvudkategorin aktiefonder sjönk snittavgiften till 1,55 procent (1,58). Även snittavgiften för räntefonder och Sverigeregistrerade blandfonder har minskat, till 0,96 procent (0,98) respektive 0,99 procent (1,05).

AMF påpekar även att Coronakrisen har satt sina spår på börsen såväl som fondmarknaden och lyfter att 100 miljarder kronor flödade ut från den svenska fondförmögenheten i mars 2020 innan fallet dämpades.

“Krisen och det fortsatt osäkra ekonomiska läget understryker samtidigt betydelsen av låga avgifter. När siffrorna visar rött blir det svårare att bortse ifrån att höga avgifter gröper ur kapitalet, och det finns inte längre samma överskott att ta avgiften ifrån”, säger Per Wiklund, administrativ chef och vice vd på AMF Fonder.

Överlag sjunker fondavgifterna inom kategorierna aktie-, ränte- och blandfonder. För fond-i-fonder inom blandfonder sjönk också den årliga avgiften tillbaka efter en ökning 2018. Avgifterna för alternativa investeringar ligger still.

“Avgifterna för aktiefonder fortsätter att pressas nedåt och har nu sjunkit tre år i rad. Det sker bland annat mot bakgrund av att svenska fondbolag i högre grad tar fler kostnader själva, istället för att belasta spararna, och genom att uppmärksamheten kring och den ökade förståelsen för vikten av låga avgifter fått sparare att välja bort dyra fonder”, kommenterar Per Wiklund.

Sparande i Investeringssparkonto (ISK) fortsatte att vara populärt under 2019, med ett ökat nettosparande på 29 miljarder kronor. Direktsparandet fortsatte samtidigt att minska med 8 miljarder kronor och har haft en negativ utveckling de senaste fem åren, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR