Fonder: SEB tar sig an robotspar med fyra autofonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Storbanken SEB tar sig an marknaden med digital rådgivning och robotförvaltning. Fyra autofonder med hållbarhetsfokus ska locka spararna. Det rapporterar Dagens Industri.

“Syftet är att få fler kunder att komma igång med ett sparande, det är ett bra sätt att komma över den första tröskeln”, säger Patrick Åhren, erbjudandeansvarig Spara på SEB, till Dagens Industri.

Förvaltningen kallas regelstyrd förvaltning av storbanken och kapitalet kan placeras i fonder eller direkt i aktier och räntebärande värdepapper, med en årlig avgift på o,62 procent.

Genom att aktieandelen i de fyra fonderna varierar kan lämplig risknivå för spararen väljas. Utöver detta rebalanseras även fonderna regelbundet, vilket innebär att fördelningen mellan aktier och räntor ses över och fördelas om så att den återgår till den andel som spararen valt från start, skriver DI.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR