SPP Fonder: Lanserar fossilfri företagsobligationsfond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SPP Fonder lanserar SPP High Yield Företagsobligation, en fossilfri företagsobligationsfond med fokus på nordiska kriterier. Det framgår av ett pressmeddelande.

SPP High Yield Företagsobligation beskrivs som en aktivt förvaltad, hållbar räntefond som investerar i framför allt nordiska företagsobligationer som saknar investment grade-rating, dvs bolag med högst BB+-rating eller bolag som saknar rating.

“Den är ett tydlig och kompletterande alternativ till obligations- och företagsobligationsfonder med högre kreditvärdighet och är dessutom en av få företagsobligationsfonder på marknaden som erbjuder långtgående hållbarhetskriterier och är fossilfri”, säger Åsa Wallenberg vd SPP Fonder.

Inledningen av Coronakrisen, framförallt under mars månad, skapade stor turbulens på finansmarknaderna och i synnerhet på marknaden för High Yield-obligationer. Marknadsrörelserna skapade dock inte bara utmaningar, SPP Fonder menar att även möjligheter skapades i form av attraktiva nivåer på kreditspreadar, något som de uppger att den nya fonden har möjlighet att utnyttja.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR