Fonder: Majoritet tycker fondavgift har stor betydelse vid fondval

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sex av tio svenskar, 61 procent, uppger att förvaltarens avgift har stor betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. Det visar en ny Sifoundersökning som valcentralen Collectum beställt.

“Det är bra att en majoritet av pensionsspararna tycker att fondavgiften har stor betydelse när de väljer fonder. Höga avgifter kan nämligen slå hårt mot tjänstepensionen. En skillnad på 1 procent i avgift kan i kronor innebära mer än 400 000 kronor mindre i tjänstepension”, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på valcentralen Collectum.

Sex av tio svenskar, 61 procent, uppger att avgiften har ganska eller mycket stor betydelse när de väljer fonder för sitt pensionssparande. 20 procent svarar att den har ganska liten och mycket liten betydelse. Lika många, 20 procent, uppger samtidigt att de är osäkra eller inte vet.

Den genomsnittliga avgiften inom tjänstepensionen ITP är en tredjedel jämfört med exakt samma fonder på den öppna marknaden, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR