Fonder: Fonderna som dragit in mest pengar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I toppskiktet placerar sig tre aktivt förvaltade korträntefonder men fondjätten Swebank Roburs korta räntefond tar sig in på en solklar första plats med över två gånger så stort nettoinflöde som tvåan. Endast en aktivt förvaltad aktiefond lyckas ta sig in på topplistan.

Med hjälp av statistik från fonddatabolaget Morningstar har Fonder Direkt kartlagt de enskilda fonderna som lyckats attrahera mest kapital under årets första fem månader.

Fond Nettoinflöde YTD (mkr)
Swedbank Robur Räntefond Kort 17 744
SEB Likviditetsfond SEK 7 444
SPP Korträntefond 7 260
Handelsbanken Norden Index Criteria 6 305
SEB Korträntefond SEK 5 805
Handelsbanken Kortränta SEK 5 634
SPP Aktiefond Global 5 198
SEB Inst Obligationsfond SEK utd 3 748
Swedbank Robur Ny Teknik 3 208
Handelsbanken Företagsobligation 2 983

Källa: Morningstar

Sveriges största fondbolag Swedbank Robur tar hem en förstaplats med fonden Swedbank Robur Räntefond Kort efter inflöden om 17,7 miljarder kronor. Räntefonden har den lägsta risken enligt Morningstar och en förvaltningsavgift på 0,10 procent samt placerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, landsting, kommuner, statligt- och kommunalt helägda bolag samt företag.

SEB har tre fonder på listan som samtliga är räntefonder med låga avgifter kring 0,1 - 0,25 procent. På en andra plats med inflöden om 7,4 miljarder kronor hamnar SEB Likviditetsfond, som syftar till att vara ett kortsiktigt räntealternativ genom investeringar i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med hög kreditvärdighet. På en femte plats kommer SEB Korträntefond och på en åttonde plats hamnar SEB Inst Obligationsfond som investerar i långa räntebärande papper, till skillnad mot korträntefonden som investerar i papper med kortare löptid.

SPP kniper två platser i topplistan med SPP Korträntefond och SPP Aktiefond Global. Med SPP Korträntefond på en tredjeplats intar därmed tre aktivt förvaltade fonder med fokus på korta räntebärande papper prispallen.

Handelsbanken Norden Index Criteria, en indexfond som följer nordiska SIX SRI Nordic Index NI-indexet placerar sig på en fjärdeplats efter inflöden om 6,3 miljarder kronor under årets först fem månader och är den första aktiefonden på listan. Utöver denna fond noteras även två andra Handelsbanken-fonder bland vinnarna, Handelsbanken Kortränta samt Handelsbanken Företagsobligation.

Den enda aktiva aktiefonden som lyckas ta sig in på listan är Swedbank Robur Ny Teknik, en fond som varit väldigt populär hos nätbankerna Avanza och Nordnet under våren. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag och fokuserar främst på bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR