Lannebo Fonder: Minskar till under 5% i BHG

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lannebo Fonder har minskat sitt ägande i BHG Group, tidigare Bygghemma, till 4,95 procent.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent.

Lannebo Fonder ägde per den 31 maj 5,04 procent av kapitalet, en nivå som fondbolaget hållit stabil sedan de flaggade upp i mitten på mars i år efter köp om drygt 4,5 miljoner aktier, visar ägardatatjänsten Holdings.

Det är totalt fyra Lannebo-fonder som har ett ägande i BHG Group, störst innehav har Lannebo Småbolag följt av Lannebo Småbolag Select, Lannebo Microcap samt Lannebo Microcap II.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR