Skandia: Investerar en halv miljard i hållbar fond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pensionsbolaget Skandia investerar närmare en halv miljard kronor i en ny fond inriktad mot utlåning till mikrofinansinstitut och inkluderande finansinstitut i utvecklingsländer.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Investeringen och utlåningen har en tydlig koppling till flera av FN:s mål för hållbar utveckling såsom fattigdomsbekämpning, minskad hunger, utbildning, jämställdhet, god hälsa, rent vatten och förnybar energi”, skriver Skandia.

Skandia uppges vara den största investeraren och en av ankarinvesterarna i fonden som förvaltas av Developing World Markets (DWM).

DWM:s fond lånar ut pengar till mikrofinansinstitut som i sin tur finansierar mikroföretag inom till exempel kvinnligt företagande. En annan del av utlåningen sker genom inkluderande finansinstitut som lånar ut pengar för att främja vattenrening, utveckling av jordbruk, förnyelsebar energi, bostadsbyggande, utbildning och hälsa. Utlåningen sker framförallt i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR