Alecta: Investerar 620 miljoner euro i infrastrukturfonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Tjänstepensionsföretaget Alecta investerar 620 miljoner euro, drygt 6,5 miljarder kronor, i infrastrukturfonder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakom investeringarna ligger ett mål att öka andelen investeringar inom fastighetstillgångar till 20 procent av det totala förvaltade kapitalet inom en femårsperiod. Det förvaltade kapitalet uppgår för tillfället till 90 miljarder euro, motsvarande 942 miljarder kronor.

Investeringen om cirka 6,5 miljarder kronor är fördelat i tre olika fonder. Två fonder har ett globalt fokus medan den tredje är inriktad på Europa.

“Det här är tre stora, skalbara investeringar inom infrastruktur som ger Alectas kunder möjlighet till god avkastning. Storleken och skalbarheten bidrar till kostnadseffektivitet och mångfald”, säger Axel Brändström, investeringschef (Chief Investment Officer) realtillgångar på Alecta.

Två av fonderna presenteras medan den tredje hålls hemlig. I Allianz European Infrastructure Fund investerade Alecta 100 miljoner euro i slutet på 2019. Fonden har ett fokus på energi, telekom, transport och social infrastruktur, framkommer det. I april investerade pensionsjätten 250 miljoner euro i Antin Infrastructure Partners IV, som även den fokuserar på energi, telekom, transport och social infrastruktur.

300 miljoner dollar investerades sedan i slutet på juni 2020 i den tredje och hemliga fonden.

“Fonderna som vi har investerat i är alla förvaltade av välrenommerade bolag som fokuserar på internationell infrastruktur och har lång och framgångsrik historik”, säger Frans Heijbel, chef för internationella realtillgångar på Alecta.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR