Fonder: Aktie-ansvar Kvanthedge fusioneras med Saxxum Aktiv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktie-Ansvar har valt att fusionera Aktie-Ansvar Kvanthedge med den globala mixfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktie-Ansvar Kvanthedge är en hedgefond som styrs av en kvantitativ systematisk modell som utgår från ekonomisk teori. Utifrån detta tar förvaltarna långa samt korta positioner i likvida värdepapper på de globala aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaderna, heter det.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv beskrivs å andra sidan som en global mixfond med en långsiktig investeringsstrategi som investerar i olika tillgångsslag världen över. Fonden placerar sina tillgångar i aktier, räntor, råvaror och valutor.

Saxxum Aktiv har en riskklass 4 medan Kvanthedge graderas till 5.

“Saxxum Aktiv har således en lägre riskklass men har haft en väsentligt bättre avkastning än Kvanthedge under de senaste tre åren. Mot den bakgrunden finner Aktie-Ansvar det logiskt att Kvanthedge fusioneras genom absorption in i Saxxum Aktiv”, skriver Aktie-ansvar.

Fusionen beräknas ske med avstämningsdag per 30 september 2020 där fusionen genomförts till 1 oktober 2020. Den överlåtande fonden kommer vara stängd från och med den 28 september då det krävs för att kunna det hantera det administrativa kring fusionen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR