• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: "Exceptionellt starka resultat under kvartalet"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden Skagen Focus steg 19,6 procent under det andra kvartalet, varav 2,9 procent under juni månad. Motsvarande siffror för jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) var 9,9 procent under kvartalet och 1,6 procent under juni. Sedan årsskiftet är förhållandet det omvända, där Skagen focus ligger 18,4 procent ner medan jämförelseindex ligger 7,2 procent ner. Det framgår i en kvartalsrapport från fondförvaltarna Jonas Edholm och David Harris.

“Fonden levererade exceptionellt starka resultat under kvartalet”, sammanfattar fondförvaltarna.

image

Fondens bäst respektive sämst presterande innehav under andra kvartalet. (Källa: Skagen Focus)

Volatiliteten har ökat, meddelar fondförvaltarna, och pekar på oron för en andra våg av Covid-19 i takt med att USA och Latinamerika öppnar upp sina samhällen igen. När Covid-19 slog till skedde en häftig rotation mot tillväxtaktier, men nu ses tecken på rotation tillbaka till värdeaktier, skriver förvaltarna. Aktier på small- och midcap har överpresterat globala index, framkommer det.

“Som värdeinvesterare allokerar vi kapital till undervärderade segment på den globala aktiemarknaden, och just nu har Skagen Focus rekordhög allokering mot small- och midcap, motsvarande cirka 70 procent av portföljen”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

Guldbolaget fortsätter glänsa

Fondens tre största innehav vid utgången av kvartalet var Roxgold, Ivanhoe Mines och Hitachi. Guldbrytarbolaget Roxgold blev också fondens största positiva bidragsgivare:

“Bolaget fortsätter leverera positiva borrningsresultat och håller planen för att dubblera produktionen över kommande två år, samtidigt som risken diversifieras och likviditeten förbättras”, skriver fondförvaltarna om Roxgold.

Förvaltarna lyfter även fram Hornbach Holdings som en stark positiv bidragsgivare under kvartalet. Hornbach ökade sin försäljning under första kvartalet, trots nedstängning, delvis tack vare satsningar på sin e-handel, skriver fondförvaltarna, och lägger till att de anser att bolaget fortfarande handlas på en attraktiv nivå.

Tappat tro på sänken

I topp bland kvartalets negativa bidragsgivare finns China Unicom och Telecom Italia. Fonden har minskat sitt innehav i China Unicom eftersom det enligt fondförvaltarna “är svårt att se katalysatorer för revalvering i närtid”. Innehavet i Telecom Italia har avyttrats med anledning av att bolagets turnaround har dragit ut på tiden längre än fondförvaltarna förväntade sig.

Istället har tyska industribolaget Norma fått ta plats i portföljen. bolaget har fått en överdrivet pessimistisk värdering menar förvaltarna, och aktiepriset bör återgå till en mer rättvis värdering.

Även amerikanska Eagle Materials, producent av cement och gipsskivor, är ett nytt innehav i fonden. Förvaltarna menar att bolaget har en unik konkurrensfördel givet sin position i centrala USA och att bolaget kan stå emot konkurrens från importerade varor, samtidigt som investeringar i USA:s infrastruktur gynnar branschen i stort.

“Vi tror att förutsättningarna är goda för att värdeaktier ska överprestera marknaden. Massiva ekonomiska stimulanser kommer driva på vinsttillväxt framförallt i cykliska värdesegment som just nu är nedtryckta”, skriver Jonas Edholm och David Harris.

image

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR