• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: -0,4% i juni, spår volatilt halvår

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala infrastrukturfonden UB Infra tappade 0,4 procent i juni, sett till basvalutan euro, samtidigt som världsindexet MSCI World (TR) steg 1,5 procent för månaden. I svenska kronor noterar fonden -0,6 procent i juni.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä som meddelar att återöppningen av de globala ekonomierna har gått framåt under månaden, dock inte helt utan problem.

“Tron om att viruset kommer fortsätta att komma tillbaka visade sig stämma. Det står nu klart att ett effektivt vaccin kommer behövas för att få de globala ekonomierna tillbaka till normala nivåer igen”, resonerar han och tillägger att han tror att vi kommer att få se flera nedstängningar och återöppningar av ekonomier framöver.

image

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

Bland infrastruktursektorerna utvecklades bolag inom vattenhushållning, tullvägar och hamnar positivt i juni medan de flesta andra sub-sektorerna sjönk. Under månaden uppger förvaltaren att de gjort mindre justeringar i portföljen och köpt en del europeiska och amerikanska “Utility-bolag”.

“Infrastrukturaktier har i det stora hela visat sig relativt motståndskraftiga under den pågående Corona-krisen och handlas ungefär på samma nivåer som i årets början. Rese- och transportrelaterade aktier däremot ligger klart under nivåerna jämfört med början av året där olika sub-sektorer (hamnar, flygfält, vägtullar och järnvägar) sjunkit 15-30 procent och är huvudförklaringen till att sektorn haft ett tungt år såhär långt”, förklarar Pekka Niemelä.

Förvaltaren spår även att andra halvan av året kommer att vara volatil då virusets spridning på många håll och i delar av USA i synnerhet visar på stigande siffror, vilket kan skapa oro på marknaden med delvis nya nedstängningar av samhället som följd.

Portföljens tre innehav med bäst utveckling i juni var Enel Spa som steg 12,2 procent, Scot and Southern Energy Group med en uppgång på 11,1 procent, samt Red Electrica Corporation, vars aktie klättrade 10,4 procent, enligt rapporten. Av totalt 72 innehav var det 32 som var på plus vid slutet av månaden.

På en aggregerad nivå uppgår portföljens P/E-tal i dagsläget till 18,0, P/B-talet ligger på 1,9, samtidigt som direktavkastningen noterar 4,1 procent. Detta är snarlikt hur det såg ut för sex månader sedan, då motsvarande siffror var 17,9, 2,3, respektive 4,0.

image

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR