• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: +3,1% 2kv, E-handelsökning gynnat logistikoperatörerna

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Ytterligare stimulanser från centralbanker kombinerat med att fler länder öppnar upp igen fick aktiemarknaden att gå starkt under andra kvartalet. Fastighetsmarknaden har reagerat försiktigare, och fortsätter släpa efter den bredare aktiemarknaden. Under våren visade fastighetsmarknaden inte samma styrka som den gjort under många tidigare korrektioner.

Det skriver fondförvaltaren Michael Gobitschek i en rapport för andra kvartalet för den globala fastighetsfonden Skagen m2, och påpekar att orsaken troligen är att många undersektorer, så som hotell, studentbostäder och varuhus, är direkt påverkade av nedstängningar, vilket medfört osäkerhet i förmågan att betala hyror till fastighetsägarna.

Fonden steg 3,1 procent under andra kvartalet, medan jämförelseindex (MSCI ACWI IMI Real Estate NR) ökade 3,6 procent, båda i svenska kronor. Sedan årsskiftet har fonden tappat 19,4 procent i värde, att jämföra med index som tappat 18,8 procent, framgår det av rapporten.

“Skagen m2 fortsätter att fokusera på mer motståndskraftiga underkategorier på fastighetsmarknaden i allmänhet, och bolag med starka och växande kassaflöden, drivna av starka underliggande trender, i synnerhet”, kommenterar Michael Gobitschek.

image

De innehav som gav bäst respektive sämst bidrag till avkastningen under andra kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Svensk logistikoperatör i topp

Kvartalets tre största positiva bidragsgivare blev logistikoperatörerna Catena i Sverige och LOG Commercial Properties i Brasilien, som båda gynnats av den ökade efterfrågan på logistiklösningar för e-handel, samt Shurguard som gått starkt tack var sin defensiva affärsmodell och starka balansräkning, menar Michael Gobitschek. Fonden utgörs av 31 innehav, med störst exponering mot USA, Tyskland, Sverige och Japan. Fondens tre största innehav var vid utgången av andra kvartalet EQUINIX, Catena och Self Storage Group.

Tungt kvartal för kontorsfastigheter

På nedsidan nämner Michael Gobitschek CA Immobilien, som är exponerad mot kontorsfastigheter, en efterfrågan som Michael Gobitschek menar givetvis har minskat avsevärt men lär återkomma. Fonden minskade dock sin exponering mot kontorsfastigheter generellt redan under första kvartalet, meddelar Michael Gobitschek. Far East Consortium har också backat under perioden. Bolaget är baserat i Hong Kong, och även om en majoritet av fastighetsbeståndet finns utanför Hong Kong, har bolaget drabbats negativt av exponering mot hotell och fastigheter i Hong Kong, skriver fondförvaltaren.

Switch tagit plats i portföljen

Under kvartalet har datacenteroperatören Switch tagit plats i portföljen, ett bolag Michael Gobitschek menar har “en stark position på sina kärnmarknader”.

“Den pågående krisen har verkligen ökat behovet för datatrafik, vilket kräver stora nya investeringar i IT-infrastruktur”, skriver Michael Gobitschek med anledning av investeringen i Switch.

Fonden går ur kvartalet med en stark kassa, skriver Michael Gobitschek, och har en optimistisk syn på lång sikt:

“De långsiktiga prospekten är positiva, med hänsyn till alla finansiella stimulanser och faktumet att både räntor och inflation är fortsatt låga är positivt för fastighetssektorn. På kort sikt är fastighetssektorn dock inte immun mot det försämrade makroekonomiska läget”, avslutar Michael Gobitschek.

image

Skagen m2:s tio största innehav vid juni månads utgång. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR