• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Kon-Tiki: +10,6% 2kv, Tech Mahindra nytt innehav

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De första två kvartalen 2020 går till historien. Det första kvartalet chockerade marknaden med det snabbaste börsraset någonsin, medan det andra kvartalet i sin tur bjöd på den snabbaste återhämtningen.

Det konstaterar Cathrine Gether och Fredrik Bjelland i en kvartalsrapport för den tillväxtmarknadsinriktade aktiefonden Skagen Kon-Tiki.

Fonden steg med 10,6 procent under det andra kvartalet, varav juni stod för en uppgång om 6,3 procent. Fondens jämförelseindex (MSCI EM NR) steg samtidigt 10,4 procent under kvartalet. Sedan årsskiftet har fonden tappat 14,2 procent medan jämförelseindex backat 9,8 procent. Samtliga siffror avser svenska kronor.

“Vi noterar att värderingar generellt rört sig uppåt, speciellt i de marknaden som inte bedöms påverkas särskilt mycket av Covid-19. Som ett resultat av detta har tillgångar med någon form av strukturellt tillväxtelement presterat betydligt bättre än mer cykliskt känsliga tillgångar, vilket även varit fallet under en längre tid”, skriver förvaltarduon.

image

De innehav som gav bäst respektive sämst avkastningsbidrag till Skagen Kon-Tiki under andra kvartalet. (Källa: Skagen Fonder)

Batteriproducenter i topp

De portföljinnehav som bidragit mest till fondens positiva kvartalsutveckling uppges vara sydkoreanska batteriproducenterna Samsung SDI samt LG Chem. Aktierna gick starkt under kvartalet, med bakgrund av en stark underliggande efterfrågan, meddelar Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Fonden ökade även sitt innehav i indiska traktor- och fordonstillverkaren Mahindra & Mahindra, som rekylerade efter bolagets resultat kom in bättre än väntat samtidigt som dess kommunikation kring kapitalallokering förbättrades.

“När det kommer till våra mer cykliska innehav så belönades fonden av stabil avkastning från de kopparexponerade gruvorna Ivanhoe, Turquoise Hill och Lundin då råvarupriset steg samtidigt som Covid-19 inte påverkat verksamheterna ansenligt”, skriver förvaltarparet.

Energi och finans sänken

Sämre börsutveckling uppges fondens oljetankerbolag Euronav ha haft, som däremot var den största bidragsgivaren under det första kvartalet.

“När oljepriset rekylerade och contango reducerades föll fraktkostnaderna tillbaka och aktien backade”, förklarar förvaltarna.

Lägre räntor tillsammans med potentiellt högre låneförluster har försvagat intäktskraften för de flesta bankerna och finansiella portföljbolag gjorde Euronav sällskap bland förlorarna.

“Med bakgrund av detta avyttrade vi vårt innehav i State Bank of India. Kinesiska Ping An, som fokuserar på finansiella tjänster, föll tillbaka på försvagade tillväxtutsikter på kort sikt men vi tror inte att detta påverkar den långsiktiga investeringstesen”, resonerar Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Trimmat portföljen under kvartalet

Under kvartalet sålde Skagen Kon-Tiki sitt innehav i Shell och Aeroflot. Shell drog ned sin utdelning med två tredjedelar och Aeroflot bestämde sig för att se över sin finansieringsstruktur. Utöver detta avyttrades även China Unicom samt Indosat.

Indiska it-bolaget Tech Mahindra gjorde intåg i portföljen under kvartalet, ett bolag som förvaltarna ser som välpositionerat för att dra nytta av den accelererande digitaliseringen.

Vid kvartalets slut hade fonden 42 aktier i portföljen, som handlas till 11 gånger årsvinsten för 2020 (P/E) och 0,8 gånger bokfört värde (P/B), meddelar förvaltarduon.

Sett till geografisk exponering i fonden är Sydkorea och Kina för tillfället de två tungviktarna, med 21,8 respektive 18,5 procent av investerat kapital. Därefter följer Indien (10,4) Sydafrika (9,9) och Ryssland (6,1).

image

Skagen Kon-Tikis tio största innehav, som tillsammans väger 49,6 procent i portföljen. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR