Fondbolagens förening: 12 miljarder kronor till fonder i juni

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettosparandet i fonder uppgick i juni till 11,9 miljarder kronor. Stora insättningar gjordes i långa räntefonder och aktiefonder medan korta räntefonder och hedgefonder uppvisade nettouttag.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 78 miljarder kronor och uppgick vid utgången juni till 4.776 miljarder.

image

Nettosparande i fonder 2020. (Källa: Fondbolagens förening)

“Ett ytterst turbulent halvår avslutades med ett mycket starkt andra kvartal. Den snabba och kraftiga återhämtningen på världens aktiemarknader visar på nytt vikten av långsiktighet och värdet av ett regelbundet månadssparande ”, kommenterar Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Långa räntefonder hade i juni ett nettoinflöde på totalt 9,6 miljarder kronor, varav 5,2 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år noteras ett nettoutflöde från långa räntefonder på 7,5 miljarder kronor, varav 9,4 miljarder tagits ut från företagsobligationsfonder.

Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 3,5 miljarder kronor och de flesta aktiefondstyper noterade insättningar. Störst var nettoinflödet i tillväxtmarknadsfonder följt av globalfonder, medan Sverigefonder hade nettouttag.

Hittills i år har aktiefonder noterat ett nettoutflöde på totalt 30 miljarder kronor. Sverigefonder uppvisar ett samlat nettouttag på närmare 20 miljarder så här långt under 2020, medan branschfonder haft nettoinsättningar på närmare 10 miljarder.

Av den samlade fondförmögenheten var 2.873 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder, vilket är i linje med månaden innan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR