Nordnet: Lanserar hållbarhetsdata för börshandlade fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordnet introducerar nu screeners och data relaterade till hållbarhet för de börshandlade fonder som distribueras via bolagets plattform. Informationen gör det möjligt för spararna att göra hållbara val vid investeringar i ETF:er. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Nu kan våra sparare välja börshandlade fonder efter faktorer som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, samt välja bort olika typer av innehav de inte vill ha i sina ETF:er”, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Enligt Nordnet är bolaget först ut på marknaden med en sådan funktion och hållbarhetsdatan visas för över 800 börshandlade fonder från ett stort antal olika fondbolag på Nordnets plattform.

Hållbarhetsdata innehåller information om hur väl respektive ETF står sig i ett antal olika kategorier kopplade till hållbarhet:

Låg CO2-risk: En märkning som symboliseras av ett grönt löv, och som tilldelas de ETF:er som har ett lågt CO2-riskvärde samt en låg exponering mot fossila bränslen.

En screener för oönskade innehav: där spararna i en fördefinierad lista kan ange vilka innehav som ska exkluderas, till exempel alkohol, bekämpningsmedel, djurförsök och fossila bränslen.

Hållbarhetsbetyg: En rating som mäter hur väl innehaven i ETF:erna hanterar risker kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Ratingen anges som ett absolut betyg, samt relativt andra fonder i samma kategori. Ett lågt värde är bättre, och visar att fonden har låga risker inom aktuellt område, exempelvis miljö.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR