• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo Avenir Europe: +2,6% i juni, global aktivitet steg

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Avenir Europe, inriktad på små och medelstora bolag i Europa, steg 2,6 procent i juni. Samtidigt var jämförelseindex (MSCI Europe Smid EUR NR) upp 1,8 procent. Det framgår av en månadsrapport och gäller i fondens basvaluta euro.

Fondförvaltarna Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard konstaterar att cykliska aktier fortsatte att ta igen tappet relativt defensiva aktier under juni, särskilt inom bank, försäkring och teknologisektorn. Samtidigt var hälsovård, mat, telekom och fastigheter fortsatt stabila.

image

Fondens sektorexponeringar i procent till vänster samt över- respektive undervikt gentemot jämförelseindex till höger. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Priserna för olja och metall fortsatte även uppåt, något som förvaltarna menar reflekterar en uppgång i den globala aktiviteten som sannolikt stimulerats av en överaktivitet inom vissa områden efter att de varit stängda.

“Tilltagande geopolitisk oro, oavsett om den kom i form av höjda röster i konflikten mellan USA och Kina eller meningsskiljaktigheter inom EU, var inte tillräckliga för att skaka om marknaden”, skriver förvaltarna som samtidigt konstaterar att marknaden endast tillfälligt ruskades om efter nyheter om lokala virusutbrott i USA och Asien.

Förvaltarna håller fast i sin strategi och fortsätter investera i högkvalitativa defensiva och cykliska bolag med starka balansräkningar, en global närvar samt opåverkade långsiktiga prospekt, framkommer det.

ODDO BHF Avenir Europe hade vid utgången av juni 45 aktier i portföljen. Sett till exponering i olika länder dominerar Frankrike med 37,0 procent, följt av Tyskland (9,3), Storbritannien (8,6), Schweiz (7,3) samt Sverige (6,5). Nedan de tio största innehaven:

image

Källa: ODDO BHF AM SA


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR