• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Active Small Cap: +2,4% i juni, Stillfront i topp

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap steg 2,4 procent i juni och har nu återhämtat större delen av årets tapp, fonden är nu ner 0,8 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindex (MSCI Europe Small Cap Hedged Euro NR) var samtidigt upp 1,6 procent i juni och noterar -13,4 procent sedan årsskiftet. Siffrorna gäller i fondens basvaluta euro.

Det framgår av fondens månadsrapport för juni, med kommentarer från förvaltarna Guillaume Chieusse, Armel Coville och Maxime Prodhomme.

image

Utveckling för fonden (turkos) och jämförelseindex (blå) sedan lansering i november 2013. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Active Small Cap investerar i små och medelstora bolag i Europa, med fokus på företag som anses ha undervärderade tillväxtprofiler och erbjuda bra förhållande mellan risk och avkastning.

Svenskt innehav i täten för uppgång

Under juni månad återfanns återigen svenska dataspelsbolaget Stillfront bland portföljens bästa bidragsgivare. Bland övriga aktier som väger minst 1 procent i portföljen och som nämns som de bästa bidragsgivarna noteras nederländska teknologibolaget ASMI samt franska Albioma, som fokuserar på förnybar energi.

På nedsidan nämns å andra sidan tyska teknikbolaget Cancom samt nederländska hälsovårdsbolaget Fagron.

image

Fondens största indexavvikelser vad gäller geografi är en övervikt om 14,5 procent i Frankrike, samt undervikter i Storbritannien om 20,2 procent och 13,9 procent för övriga ej i grafiken nämnda länder. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Spännande framtid för norsk livsmedelskedja

Förvaltarna lyfter i rapporten fram norska livsmedelskedjan Europris, som säljer livsmedel, kläder, fritidsutrustning och diverse föremål för hus och hem. Enligt rapporten gynnas bolaget av Covid-19 krisen och noterar en försäljningsökning om 34 procent under april och maj drivet av reserestriktioner in i Sverige och bra väder.

“Flera av kedjans konkurrenter stängde sina dörrar vid starten av pandemin, vilket gynnade Europris och troligtvis ökade bolagets kundbas. Ser vi bortom helåret 2020 kommer Europris tillväxtresa att intensifieras tack vare deras inhemska distributionsnätverk, förbättrade köpevillkor kopplade till ett större antal egna varumärken och ökade inköp från Asien samt lägre driftskostnader drivet av investeringar i logistik”, konstaterar förvaltarna.

Ännu en intressant aspekt för bolaget är att de vid årsskiftet kommer att avgöra om de ska utnyttja sin köpoption på den svenska lågpriskedjan ÖoB, vilket skulle kunna skapa en ytterligare hävstång för Europris framtida tillväxt, noterar förvaltarteamet.

62 aktier i portföljen, jämn fördelning bland de största innehaven

Per den 30 juni hade fonden innehav i 62 aktier. Sektorövervikter fanns främst inom teknologi och hälsovård, medan undervikter återfanns inom industri och finans. Teknologi har en vikt i fonden om 21,1 procent, hälsovård 19,6, industri 15,8 samt finans 4,5 procent. Det genomsnittliga börsvärdet för fondens innehav uppgick vid månadens slut till 1,9 miljarder euro, eller cirka 19,8 miljarder svenska kronor. I listan nedan följer portföljens tio största aktieinnehav:

image

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR