• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: +1,3% i juni, krisen innebär en "credit picker's market"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala obligationsfonden Jupiter Dynamic Bond steg med 1,3 procent i juni i basvalutan euro, vilket för med sig att fonden har avancerat 3,0 procent sedan årsskiftet. Motsvarande siffror för jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) är plus 1,3 procent i juni och minus 1,8 procent hittills i år.

Det framgår av en kvartalskommentar från strategichefen Ariel Bezalel och hans medförvaltare Harry Richards. Avkastningen för det gångna kvartalet hamnade på 5,1 procent.

“Fonden steg i det andra kvartalet och har levererat avkastning i den översta kvartilen hittills i år. Samtliga större tillgångsallokerings-områden bidrog till avkastningen, lett av high yield”, skriver Ariel Bezalel och Harry Richards.

Finans och energi hjälpte avkastningen

Finansexponering, exempelvis i Royal Bank of Scotland, anges som ett viktigt avkastningsbidrag under kvartalet. Vidare gav en fortsatt återhämtning för oljepriset medvind för energikrediter såsom Talos, Enquest samt Vine Oil & Gas, enligt kommentaren.

“En kombination av bättre än förväntade affärsuppdateringar och framgångsrika förhandlingar med kreditorer och andra viktiga intressenter gynnade kreditinnehav som Matalan, Boparan och Travelodge”, skriver förvaltarna.

I övrigt på företagssidan så utvecklades innehav i bland annat Virgin Media, JBS och Marfrig positivt.

Även statspapper bidrog, portföljens löptid ökat

Inom statsobligationer adderade amerikanska och australiska sådana till avkastningen, samtidigt som de fortsätter att agera som ett bra deflationsskydd, enligt kommentaren. I den negativa vågskålen återfanns fondens “hedge” om 0,7 procent mot tillväxtmarknadskrediter, mot bakgrund av ett långvarigt rally på kreditmarknaderna.

Portföljens övergripande löptid ökade från 6,27 till 6,42 år under kvartalet, som en följd av att förvaltarna adderade krediter av högre kvalitet. Lejonparten av denna löptid består alltjämt av innehav i AAA-ratade amerikanska och australiska statsobligationer.

“Vi förväntar oss att se lägre räntor för statspapper i dessa regioner över de kommande tolv månaderna, drivet av mer långvariga effekter av covid-19-nedstängningar, vilka vi fortfarande anser vara underskattade. I tillägg till det fortsätter de tre D:na (debt, demographics, disruption) att agera som långsiktiga motvindar mot ekonomisk tillväxt och utövar en stark ‘disinflationär’ press världen över, vilket driver räntor nedåt på sikt”, resonerar förvaltarna.

Att syna ryska centralbanken gav utdelning

Under kvartalet initierade fonden positioner i kinesiska och ryska statsobligationer i lokal valuta, men valutahedgade i båda fallen. Gällande Ryssland ville förvaltarna vara långa statsobligationer inför ett centralbanksbesked i juni, då de såg de höga nivåerna av nominella räntor som attraktivt, samtidigt som de bedömde att den dåvarande centralbankspolicyn var alldeles för stram.

“Det visades vara en bra affär, då den ryska centralbanken den 19 juni sänkte räntan med 100 baspunkter till 4,5 procent, och återupprepade sina duvaktiga utsikter där långsiktiga ‘disinflationära’ krafter övertrumfar kortsiktiga inflationsfrämjande effekter”, meddelar Ariel Bezalel och Harry Richards.

Omanska rialens peg mot dollarn i fara?

Inom valutor uppger förvaltarna att de är fortsatt positivt inställda till dollarn mot “dollar-peggade” valutor såsom den omanska rialen. Vad gäller just Oman pekar de på att Moody’s i juni för andra gången i år nedgraderade landet (till Ba3/BB-), med hänvisning till att lägre oljepriser slår mot landets intäkter. Enligt Ariel Bezalel och Harry Richards har sannolikheten för att rialens dollar-peg ska brytas ökat. Fonden är även fortsatt kort den kinesiska renminbin och Hongkong-dollarn.

Föredrar starka systematiskt viktiga banker

Fondens exponering mot finanssektorn ligger på strax under 15 procent av kapitalet, enligt kommentaren. Det är emellertid en selektiv exponering med en preferens för stora aktörer som räknas som globalt systematiskt viktiga banker (G-SIB), som har starka kapital- och likviditetsbuffertar, enligt kommentaren. Juni var en relativt aktiv månad på primärmarknaden, och Jupiter Dynamic Bond uppges ha tagit tillfället i akt att öka i banker som är bland de bättre kapitaliserade i Europa, och vars låneböcker anses erbjuda en adekvat säkerhetsmarginal. I sammanhanget nämns Royal Bank of Scotland, Nationwide och Allied Irish Banks.

Ökad skuldbörda gör företagen bräckliga

Ariel Bezalel och Harry Richards konstaterar att rallyt på de finansiella marknaderna fortsätter att drivas av stimulanser snarare än fundamentala faktorer. De senare indikerar enligt många datapunkter fortfarande stress som med råge överstiger vad som sågs i den förra finanskrisen, lägger de till.

“Vi bedömer att en insolvens-fas borde uppstå nästa år, särskilt då det finns potential för en andra och tredje infektionsvåg att vidare påverka fundamentala faktorer. Som ett resultat av krisen har företagsuniversumet blivit alltmer skuldsatt för att kunna hantera likviditetsbristen, vilket lämnar företagen exponerade för allting förutom en komplett återhämtning i efterfrågan”, skriver förvaltarduon.

Mot den bakgrunden menar förvaltarna att detta är en “credit picker’s market”, och de är fortsatt fokuserade på att hitta företag med robusta affärsmodeller som på samma gång kan stå emot osäkerheterna framöver och erbjuda en attraktiv totalavkastningspotential.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR