Jupiter Global Absolute Return: +0,7% i juni, behåller något nettolång aktieexponering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return steg med 0,7 procent i juni. Hittills i år har fonden därmed retirerat med 14,9 procent. Jämförelseindex (Libor 3 Month EUR) var oförändrat i maj och noterar -0,2 procent i år.

Det framgår av en månadskommentar från fondens strategichef och förvaltare James Clunie som även konstaterar att fonden backade 2,2 procent under det andra kvartalet.

Fondens långa bok bidrog positivt under kvartalet då flera billiga värdeaktier återhämtade sig från fallet i mars. Däremot tyngde fondens korta bok utvecklingen i spåren av att dyrare tillväxtaktier fortsatte att överträffa, särskilt i USA, konstaterar förvaltaren.

Nettoexponering vänts från kort till lång under krisen

Vad gäller fondens aktieexponering har man gått från en mindre negativ exponering (nettokort) vid årets början, till en smärre positiv exponering i dagsläget.

“Vi startade året något nettokorta aktier, när marknaden sedan föll i mars tog vi chansen att stänga några av våra korta positioner, särskilt i aktier som till synes började närma sig en rättvis värdering”, skriver James Clunie som konstaterar att den förändringen har varit ett bra drag då marknaden har rusat sedan mars, och först nu i juni ska fondteamet ha identifierat ett antal tidigare täckta blankningar som åter har blivit intressanta för nya korta positioner.

Kortpositioner i Tesla, Wayfair & M3 sänke

Fondens kortposition i Tesla, en aktie som inte verkar få slut på bränsle, tyngde resultatet under kvartalet. James Clunie nämner även kortpositionen i Wayfair som ett sänke.

“Aktier som dessa tenderar att visa dramatiska rörelser på nyheter om ökad försäljning, trots att de knappt är lönsamma. Både Tesla och Wayfair har gjort förluster under många år”, förklarar förvaltaren.

Det korta innehavet M3, ett japanskt bolag som erbjuder en onlineplattform för sjukvården, lyfts också fram som en av fondens största negativa bidragsgivare. Aktien tog ett kliv uppåt efter sin senaste resultatrapport, meddelar James Clunie, som samtidigt menar att siffrorna inte alls imponerade. Förvaltaren bedömer att betydande framtida nedjusteringar av vinst per aktie är att vänta, samtidigt som han ser aktien som “extremt dyr” och är skeptisk mot bolagets internationella tillväxtstrategi.

Uppsving för råvarupriser gynnade långa boken

Samtidigt som gapet mellan tillväxt och värde steg till rekordnivåer under kvartalet så gick en del cykliska bolag, såsom gruvbolag, särskilt bra. Bland dessa lyfter förvaltaren Camaceo, Rio Tinto och Fresnillo. Även guldbrytarna Newcrest Mining och Barrick Gold infann sig bland fondens bästa bidragsgivare under kvartalet. En cyklisk sektor som däremot hade det kämpigare var olja och gas varav fondens långa position i BP tyngde resultatet.

Bland övriga positiva portföljbidrag nämns fondens “guldhedge”, som består av en ETC (börshandlad råvaru-tracker) för fysiskt guld. Guldpriset fortsatte att stiga under månaden som ett resultat av stimulanser inom både penning- och finanspolitik, enligt kommentaren.

På en förstaplats kom dock fondens långa position i samhällstjänstbolaget Serco, som förvaltaren beskriver som både en tillväxt och värde-aktie.

Bekväma med fortsatt något nettolång position

Att genomföra en värdedriven process likt fondens kan vara extremt utmanande i det marknadsklimat som vi befinner oss i, när gapet mellan värde och tillväxt har nått rekordnivåer, konstaterar strategichefen som tillägger att många aktiemarknader har varit frånkopplade från fundamenta i flera år vilket lett till att strategin att köpa billiga aktier och sälja svaga, men dyra, aktier inte har gett de resultat som man kunnat förvänta sig.

“Medan det inte är möjligt att förutsäga vart marknaderna är på väg, är det just nu relativt enkelt för oss att hitta överprissatta aktier med skörheter eller nedgraderingar; Samtidigt kan vi också enkelt finna billiga aktier med starka balansräkningar och hyfsade kvalitetsdrag”, skriver James Clunie.

På medellång sikt ser utsikterna för förväntad avkastning rätt bleka ut, vilket därmed egentligen pekar mot en neutral till något nettokort aktiepositionering i fonden. Dock bedömer fondteamet för tillfället att många långa innehav är kraftigt undervärderade samtidigt som dessa bolag har ett förbättrat nyhetsflöde i ryggen. Därför är teamet bekväma med en mindre nettolång position, och de bedömer att det finns stor potential på uppsidan ifall marknadsdynamiken ändras till fördel för värdeaktier.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR