Byggmax: Fonderna som gläds åt rapportuppgång

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Byggvarukedjan Byggmax redovisade på onsdagsmorgonen den högsta försäljningen och vinsten i ett enskilt kvartal någonsin. Marknaden tog emot rapporten med glädje och aktien studsade upp 11 procent direkt vid öppning, för att en kvart efter stabiliseras kring en uppgång om 5 procent.

En sökning i Morningstars databas visar att fyra svenska fonder samt en norsk fond har ett Byggmaxägande större än 1 procent av portföljvärdet.

image

Byggmax kursutveckling de senaste fem åren. (Källa: Infront 15 juli)

De fonder som haft ett långsiktigt ägande i Byggmax har troligtvis haft en ganska bitter upplevelse de senaste fem åren. Innan aktiens uppstuds i mars i år så var aktien ned drygt 70 procent sett över fem års sikt. 2020 har dock varit byggvarukedjans år, sedan årsskiftet är aktien upp 104 procent och bolaget har vid flertalet tillfällen påpekat att coronaviruset påverkat bolaget i en positiv bemärkelse.

I rapporten som släpptes på onsdagsmorgonen konstaterade Byggmax att konsumentmarknaden för byggmaterial visade exceptionell tillväxt under kvartalet, drivet av en “stanna hemma”-effekt under covid-19-pandemin. Enligt bolaget växte även konsumentmarknaden mycket snabbare än den professionella marknaden, i linje med en livlig gör-det-själv-trend i Europa denna vår.

Den fond som har det största ägandet, sett till portföljvärde, är norskregistrerade Odin Sverige med 2,24 procent. Tätt därefter kommer Strand Småbolagsfond med 2,09 procent följt av Simplicity Småbolag Sverie (2,07), Simplicity Sverige (1,56) samt Cliens Sverige (1,08).

Odin Sverige flaggade upp i Byggmax under mitten av 2017, och har sedan dess legat på ett konstant ägande om 9,73 procent av kapitalet och rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings. Strand Småbolagsfond och Simplicity Sverige tajmade dock rapporten mycket bättre, båda fonderna köpte in sig i Byggmax i mars respektive april 2020 och fick således ta del av den senaste tidens kursuppgång utan att genomlida aktiens dystra period dessförinnan, visar Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR