SPP Fonder: "Högst nettoinflöden på marknaden 1H"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettoinflödet till SPP Fonder uppgick under det första halvåret till 7,2 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nettoinflödet beskrivs av SPP Fonder som det högsta i den svenska fondmarknaden och fondbolaget konstaterar att ett väldigt turbulent halvår avslutades med ett mycket starkt andra kvartal.

“Den kraftiga återhämtningen på världens aktiemarknader visar också hur viktigt det är att vara långsiktig och ha ett regelbundet månadssparande, säger Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder.

Samtidigt poängterar Åsa Wallenberg att konsekvenserna för världens företag till följd av Coronakrisen ännu inte är fullt ut kända och att det fortfarande finns en stor ekonomisk osäkerhet.

Under juni månad presenterade även Morningstar en jämförelse av de 100 största fondbolagen i Europa som visade att SPP Fonder hade högst andel fonder med höga hållbarhetsbetyg. Även andra svenska fondföretag låg bra till, men i topp med 71 procent av fonderna som har 4 eller 5 Morningstarglober låg SPP Fonder.

“Många med oss tror att pandemin kan bidra till att öka takten för globala trender så som hållbarhet och att hållbarhet får en ännu större roll i samhällsbygget. Fler verkar inse att affärsmodeller på allvar måste förändras i grunden för att främja en sund samhällsutveckling. Rätt hanterat kanske detta kanske är det bästa tillfälle vi har att göra betydande och framsteg mot en grönare och mer långsiktigt hållbar ekonomi”, kommenterar Åsa Wallenberg.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR