• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon: +4,0% i juni, NAV nedjusterat på pandemi-osäkerhet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden Baltic Horizon Fund, noterad på Stockholmsbörsen, steg med 4,0 procent i juni. Sedan årsskiftet noteras emellertid ett tapp på 13,3 procent per den 30 juni.

baltic16jul

Samtidigt som fonden steg på börsen sjönk dock nettotillgångsvärdet (NAV) med 9,6 procent, till 1,2169 euro per andel. NAV påverkades negativt av fastigheters värdeminskningar och en ogynnsam rörelse för fondens “kassaflödesreserv-hedge” (negative cash flow hedge reserve movement), enligt en skriftlig kommentar från fondförvaltaren Tarmo Karotam.

Värdet på Baltic Horizons portfölj hade vid utgången av juni minskat till 345,5 miljoner euro, att jämföra med 358,9 miljoner vid årsskiftet. Under juni sjönk portföljvärderingen med 15,7 miljoner euro, efter en översikt från den oberoende fastighetsvärderaren Newsec Baltics, skriver förvaltaren. Tappet kom som en direkt följd av coronavirusets återverkningar:

“Rättvist värde för investeringsfastigheter i portföljen minskade i huvudsak på grund av nedjusteringar av värderingsantaganden, som ett resultat av den osäkerhet pandemin är behäftad med”, meddelar Tarmo Karotam.

Mer konkret uppges värderingarna primärt ha påverkats av högre antaganden för diskonteringsränta samt lägre kassaflödesantaganden, jämfört med tidigare värderingstillfällen. Förväntningarna på det operativa kassaflödet sänktes som ett resultat av en bedömd kommande minskning för konsumentprisindex i EU och Baltikum, tillsammans med antaganden om en högre vakansgrad under perioden 2020-2022.

“Fondens förvaltningsbolag kommer fortsätta att aktivt övervaka den ekonomiska påverkan av covid-19-pandemin, och löpande omvärdera den potentiella effekten på fondens resultat. Vid slutet av juni 2020 hade fonden en tillräcklig summa pengar (7,1 miljoner euro) för att täcka sina likviditetsbehov under covid-19-pandemin”, skriver Tarmo Karotam.

baltic16jul2


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR