Nestor Europe Fund: Boost från New Wave-uppgång, gynnats av innehav i Sverige

STOCKHOLM (Fonder Direkt) New Wave Group, koncernen bakom bland annat sportmärket Craft, meddelade på torsdagen att det andra kvartalet har utvecklats över förväntningarna. Efter att ha haft en blytung vår på börsen tog aktien ett kraftigt skutt, med en uppgång om nära 19 procent klockan 14.30.

Fondförvaltare har hållit sig relativt försiktigt inställda till New Wave, vars verksamhet i hög grad har påverkats av covid-19. Det finns emellertid några fonder som äger aktier i bolaget motsvarande minst 1 procent av portföljvärdet, och som därmed drar nytta av dagens uppgång.

Högst upp på listan finns Nestor Europe Fund med 3,4 procent av kapitalet placerat i aktien, följt av Carnegie Micro Cap (2,7 procent), Ålandsbanken Nordiska Småbolag (2,4) samt Spiltan Aktiefond Småland (1,3). Det visar data från Morningstar. Även Caprifol Nordiska Fonden och SEF - Kavaljer Quality Focus återfinns i listan, men dessa siffror är inte uppdaterade sedan 2019.

Nestor Europe Fund är en Luxemburg-registrerad aktiefond som förvaltas av Dirk Stöwer sedan 2005. Fonden investerar i så hög utsträckning som möjligt i entreprenörledda företag som konstant adderar värde åt aktieägarna, enligt fondbolagets hemsida. I det andra kvartalet steg fonden med 25,8 procent och Dirk Stöwer tillskriver delvis den utvecklingen exponeringen i Sverige, som totalt sett ligger på cirka 21 procent av kapitalet.

“I motsats till vad åtskilliga pressrapporter säger, så har den svenska corona-specialvägen uppvisat sitt värde”, skriver förvaltaren i fondens kvartalsrapport.

Bland övriga svenska innehav i Nestor Europe Fund märks Fenix Outdoor (största innehavet med 8,2 procent), Thule, Kabe och Knowit.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR