Schroders: Lanserar aktivt och passivt i ett

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den brittiskbaserade kapitalförvaltaren Schroders lanserar ett utbud av multitillgångsfonder som kombinerar både aktiv och passiv förvaltning.

Det skriver branschsajten Funds Europe.

Tanken är att investerare ska kunna dra nytta av fördelarna som en modellportfölj med olika inriktningar kan ge, kombinerat med effektiviteten som följer med att portföljerna är paketerade i enskilda fonder.

Fördelningen mellan aktiv och passiv förvaltning uppges bero på situationen i den övergripande ekonomin. I goda tider då ekonomin växer kommer en större andel att investeras passivt, och omvänt ökas exponeringen mot aktiv förvaltning då ekonomin bromsar in eller är på väg in i recession.

Fondförvaltaren Alex Funk säger till Funds Europe att dessa nya fonder föredrar exponering i marknader som uppvisar en hög grad effektivitet, men att investeringar med hög övertygelse även görs på marknader som är mindre effektiva.

Termen effektiv marknad kan beskrivas som marknadsdeltagarnas förmåga att prissätta värdepapper “korrekt” efter all till buds stående information som finns att tillgå.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR