Nordea Fonder: Potential på nära 200% i Millicom - förvaltare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Telekomaktien Millicom är rejält undervärderad och bör kunna handlas i 80 dollar om bolaget lyckas nå sina målsättningar.

Det säger Nordeas fondförvaltare John Hernander till Dagens Industri.

Förvaltaren menar att Millicoms tillväxtfundament alltjämt är lika starkt som tidigare, men konstaterar att det finns “ett antal frågetecken i närtid” kring bolaget som måste redas ut.

John Hernanders målkurs 80 dollar i ett positivt scenario kan ställas mot torsdagens stängningskurs på Nasdaq i USA på strax över 27 dollar. Med andra ord en kurspotential på drygt 195 procent. Sett till analytikerkårens genomsnittliga riktkurs har aktien en potential på 91 procent, enligt Di. Millicoms höga skuldsättning utgör dock en bromskloss för aktien, säger John Hernander.

Bland Nordeafonder som äger Millicom märks Institutionell Aktieförvaltning, Swedish Ideas Equity, Swedish Stars, Allemansfond Alfa och Allemansfond Olympia, enligt data från Morningstar. Det är de Nordeafonder som har störst procentuell exponering mot aktien, med ett spann på mellan 2,5-2,7 procent av fondernas portföljer placerat i aktien.

Millicoms svenska depåbevis handlas på fredagen kring 250 kronor. En motsvarande potentiell uppvärdering om 195 procent skulle innebära drygt 730 kronor per depåbevis.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med “Uppdragsartikel” vid rubriken.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR