Consensus Sverige Select: Enda fonden som äger Enzymatica

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Life science-bolaget Enzymaticas aktie stiger kraftigt i den inledande måndagshandeln på First North, efter att bolaget meddelat att preliminära resultat av en in vitro-studie visar att deras Coldzyme-munspray deaktiverar det nya coronaviruset.

Strax efter klockan 10.00 var aktien upp drygt 60 procent, vilket innebär en kursstegring på nära 460 procent sedan årsskiftet.

Fondägandet i kursraketen är emellertid skralt, men Consensus Sverige Select återfinns i ägarlistan med 1,1 procent av kapitalet i aktien enligt Morningstar (per den 30 juni).

Fonden förvaltas av Anders Wright och har sina största innehav i Stillfront, Sobi, Bahnhof, Bonesupport samt Bambuser.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR