Fonder: Rekordmånga fonder levererar konsekvent toppavkastning - BMO

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Andelen fonder som konsekvent lyckas leverera avkastning i den översta kvartilen har ökat, enligt en undersökning genomförd av kapitalförvaltaren BMO Global Asset Management.

Det skriver branschsajten Funds Europe.

Undersökningen visar att andelen fonder vars avkastning konsekvent befinner sig bland de 25 procent bästa, sett över tre år, hade ökat till 5 procent vid utgången av det andra kvartalet 2020. Det var en uppgång från 3,9 procent vid föregående kvartal och studien inkluderade nära 1.100 fonder.

Utfallet var det högsta sedan BMO började mäta år 2008 och det historiska genomsnittet ska ligga på 2-4 procent, enligt rapporten.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR