Svenska aktiefonder: Låg kassaandel trots covid-19

STOCKHOLM (Fonder Direkt) För att klassificeras som en aktiefond ska minst 75 procent av kapitalet vara investerat i aktier. I realiteten är det emellertid sällsynt att aktiefonder har en så låg aktievikt som 75 procent, utan det allra vanligaste är att de ligger nästintill fullinvesterade på aktiemarknaden. Så såg det även ut vid halvårsskiftet 2020, enligt data från Morningstar.

Snittfonden har drygt 1 procent kassa

Fonder Direkt har gjort en sammanställning över hur högt aktieviktade svenskregistrerade aktiefonder är per den 30 juni. Trots coronapandemi och stor osäkerhet gällande de ekonomiska utsikterna, visar det sig att den absoluta majoriteten aktiefonder är närapå “all in” på aktiemarknaden med sitt kapital. Bland 337 svenskregistrerade aktiefonder i Morningstars databas hade medianfonden vid halvårsskiftet en kassaposition på 1,3 procent av fondförmögenheten. Andelen fonder som hade mindre än 3 procent i likviditet uppgick till 73,9 procent.

Likvider ger utrymme att agera - P O Nilsson

Det finns emellertid ett antal aktiefonder som går mot strömmen och väljer att hålla en större andel kassa för tillfället: 21 svenska aktiefonder har en kassaposition på minst 6 procent. Exempelvis har fonden Prior Nilsson Realinvest för tillfället en likviditet på runt 7 procent, säger förvaltaren P O Nilsson i en kommentar till Direkt. Andelen varierar i stora drag mellan 4-10 procent kassa, men uppgår i vanliga fall till cirka 5 procent, säger han.

“I och med vårens turbulens i marknaden har vi varit försiktiga, för att slippa riskera att hamna i en situation då man behöver sälja aktier till en ogynnsam värdering för att möta eventuella uttag ur fonden”, säger fondförvaltaren, och lägger till att det här blir extra viktigt att tänka på då fonden har några relativt illikvida innehav.

Han betonar samtidigt att en viss kassa ger möjlighet att agera när intressanta lägen uppstår, och konstaterar att en fond som är fullinvesterad måste sälja en aktie för att kunna köpa en annan.

Hög kassa för Tundra Vietnam pga speciella regler

En annan svensk fond som förfogade över mycket “torrt krut” vid halvårsskiftet var Tundra Vietnam, vars kassa uppgick till 14,7 procent. Den nivån är klart över vad fonden brukar ligga på och har att göra med de särskilda regler för utländskt ägande som gäller på Vietnams aktiemarknad, uppger förvaltaren Mattias Martinsson. Utlänningar får sammantaget maximalt äga 49 procent av börsbolagen i Vietnam, och det är ofta hård konkurrens om dessa aktier, enligt Mattias Martinsson.

“Anledningen till fondens höga kassa vid månadsskiftet var att vi sålde ett innehav som motsvarade cirka 8 procent av portföljen till en premie om 30 procent. För att kunna få en sådan premie görs transaktionen utanför marknaden och i dessa fall tar det fem-sex veckor innan affären är registrerad och fonden har fått in likviderna på kontot”, förklarar Mattias Martinsson.

Nedan de svenska aktiefonder med störst andel likvider, per 30 juni enligt Morningstars databas:

                   Kassa (%)         
Pacific Explorer Dynamic       22,1           
IKC Global Trend           17,6           
Tellus Bank & Finans         17,1           
Tundra Vietnam            14,7           
Tundra Frontier Africa        11,6           
Augmented Reality Fund        10,0           
Case All Star            9,5            
Lundmark Climate Impact Fund     9,2            
Cliens Småbolag           8,1            
Tundra Sustainable Frontier     7,7            
Aktiehuset Fond           7,4            
Didner & Gerge US Small and Midcap  7,1            
Prior Nilsson Realinvest       7,0            
Navigera Global Change        7,0            
Penser Sustainable Impact      7,0            
Quesada Global            6,8            
SEB Östeuropafond          6,8            
Länsförsäkringar Fastighet Europa  6,5            
Prior Nilsson Smart Global      6,3            
Didner & Gerge Global        6,2            
TIN Ny Teknik            6,2 

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR