Wisdomtree: "Ny ekonomi" orsak till värderingsgap USA/Europa

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Värderingsgapet mellan amerikanska och europeiska aktier har ökat sedan återhämtningen på aktiemarknaden tog fart i slutet av mars.

Det konstaterar kapitalförvaltaren Wisdomtree i en rapport, där man samtidigt slår fast att europeiska aktier har varit billigare amerikanska dito alltsedan finanskrisen, mätt med Shillers CAPE-ratio.

Värdering av den europeiska (Bloomberg European 500) respektive amerikanska (S&P 500) aktiemarknaden sedan 2007, på basis av Robert Shillers cykliskt justerade pris/vinst-ratio. (Källa: Barcleys/Wisdomtree)

Värdering av den europeiska (Bloomberg European 500) respektive amerikanska (S&P 500) aktiemarknaden sedan 2007, på basis av Robert Shillers cykliskt justerade pris/vinst-ratio. (Källa: Barcleys/Wisdomtree)

Enligt Wisdomtree är det inte en mer expansiv centralbank i USA som är förklaringen till att värderingarna på landets aktiemarknad har (fortsatt) springa ifrån de europeiska under pandemin. Om något har ECB:s penninginjektioner, relativt ekonomins storlek, varit större än FED:s, skriver kapitalförvaltaren.

Istället handlar det om samma fenomen som de menar har varit aktuellt hela det senaste decenniet: att marknaden i USA har en större vikt av bolag som kan räknas till den “nya ekonomin”, än vad som är fallet i Europa. Med den nya ekonomin avser Wisdomtree företag som befinner sig i frontlinjen när det kommer till innovation.

“Teknologi och hälsovård är de ledande kandidaterna i den här kategorin och värderingsmultiplarna i dessa sektorer har expanderat de senaste åren, i takt med att investerare fortsätter att satsa på att innovationen i dessa sektorer kommer att driva tillväxten i framtiden”, skriver Wisdomtree.

Europeiska aktieindex består fortfarande till en större del av “gamla ekonomin”-sektorer som banker, dagligvaror samt verkstad, konstaterar förvaltaren. Företag inom den gamla ekonomin kan visserligen vara innovativa, men dessa företag tenderar att vara mer mogna samt byggda på 1900-talets affärsmodeller, snarare än 2000-talets internetdrivna affärsmodeller, enligt Wisdomtree.

I USA uppgår andelen nya ekonomi-företag till cirka hälften av S&P500 räknat som indexvikt, medan det i Europa handlar om cirka 25 procent, enligt kapitalförvaltarens sammanställning.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR