• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Value: +15,3% i 2 kv, tror på japanska aktier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiefonden Jupiter Global Value steg med 15,3 procent i det andra kvartalet i basvalutan dollar, vilket betyder att fonden har tappat 19,4 procent sedan årsskiftet. Jämförelseindex (MSCI AC World) klättrade samtidigt med 19,4 procent under kvartalet, och har därmed tappat 6,0 procent i år per den 30 juni.

Det framgår av fondens kvartalskommentar från chefsförvaltaren Ben Whitmore och hans medförvaltare Dermot Murphy.

Negativa nyheter redan inprisade inför kvartalet

“Tillväxtaktier fortsatte sin väsentliga överprestation gentemot värde under kvartalet, vilket innebar en betydande motvind för de investerare som fäster vikt vid att hitta aktier med historiskt sett låga värderingar”, skriver förvaltarduon.

Förvaltarna konstaterar att den makroekonomiska data som presenterades under kvartalet bekräftade vad alla redan hade gissat, nämligen att världen är på väg mot den djupaste recessionen i levande minne. De dåliga nyheterna uppges redan ha varit inbakade i aktiekurserna inför det andra kvartalet, och investerare tog istället fasta på mer positiva utsikter, enligt kommentaren. Samtidigt känns uppgången skör, med många företag som är illa ute och med risken att viruset kommer tillbaka med kraft under den norra hemisfärens vinter, om inte tidigare, påpekar duon.

Pandora, Barrick Gold och brittiska innehav steg

Jupiter Global Value fick sitt största positiva portföljbidrag från den danska smycketillverkaren Pandora under det andra kvartalet, enligt kommentaren. Andra portföljvinnare var guldbrytarbolaget Barrick Gold, vars aktie steg mot bakgrund av styrka i guldpriset, samt motorcykeltillverkaren Harley Davidson, som uppges ha rapporterat bättre siffror än väntat, även om förväntningarna var lågt ställda. Vidare drog fonden sent under kvartalet nytta av ett “rally” i brittiska värdeaktier. Innehav som gynnades av den utvecklingen inkluderade Kingfisher, Anglo American och South 32, meddelar förvaltarna.

“Japanska aktier lockande i nuvarande miljö”

Tyngre gick det för ingenjörsbolaget Babcock, vars aktie föll under kvartalet. Bolaget aviserade i juni att det skulle skriva av all goodwill för sin olja & gas-relaterade helikopterdivision som är värd 540 miljoner pund, enligt kommentaren.

I övrigt uppges det ha varit tydligt att fondens Japanexponering tyngde den relativa avkastningen. Innehaven Hamza Ando, Kato Sangyo och Nippon Television underpresterade samtliga.

“Likväl anser vi fortsatt att den attraktiva kombinationen av låga värderingar, starka varumärken och mycket robusta balansräkningar utgör lockande karaktärsdrag för japanska aktier i den nuvarande miljön. Särskilt som den ekonomiska och mänskliga påverkan av covid-19 har varit så mycket lägre där än på de flesta andra utvecklade marknader”, skriver Ben Whitmore och Dermot Murphy.

Låga värderingar ingen kudde hittills

Förvaltarna meddelar att de är besvikna över att fonden har underpresterat sitt jämförelseindex under coronakrisen, detta då värde som investeringsstil har stått emot väl under andra nedgångar de senaste 20 åren (till exempel 2001, 2002, 2008, 2012 och 2018). Duon konstaterar att låga värderingar inte har erbjudit något skydd hittills under pandemins tumult, utan att investerare fortsatt bara har velat äga de dominanta nyliga vinnarna, oavsett värdering.

“Om marknaden börjar titta förbi den korta sikten, är värderingsnivåerna otroligt låga, och det här är viktigt eftersom låga värderingar historiskt sett har indikerat en stark framtida avkastning.

Ben Whitmore och Dermot Murphy bedömer att så länge som företagens balansräkningar kan stå emot denna period, och fonden undviker bolag som erbjuder “falskt värde”, är de möjligheter som för närvarande står till buds exceptionellt bra för långsiktiga investerare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR