Morningstar: Europeiska nettoflöden 2020 positiva efter starkt 2 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter ett uselt första kvartal sett till europeiska fondflöden till långsiktiga fonder sågs en revansch i det andra kvartalet.

Det konstateras i en rapport från analyshuset Morningstar, som visar flödesdata för Europaregistrerade fonder. Med långsiktig fond avses allt som inte är penningmarknadsfonder (kort ränta).

Juni blev den starkaste månaden sedan januari 2020, med totala nettoinflöden om 63 miljarder euro, vilket summerar det andra kvartalets inflöde till 164 miljarder euro. Detta efter utflöden om 148 miljarder euro i det första kvartalet.

I täten för inflödena under kvartalet låg räntefonder och aktiefonder, som attraherade 105 respektive 51 respektive miljarder euro.

Alternativa fonder (hedgefonder) hade det tuffare: investerare plockade ut 15 miljarder euro netto i det andra kvartalet. Därmed noteras ett utflöde om 38 miljarder euro för årets första halva.

I övrigt märks att aktivt förvaltade tillväxtmarknadsobligationsfonder i juni hade sin första månad med positiva flöden sedan i december 2019. Enligt Morningstar är det ett tecken på att obligationsinvesterare har återfått förtroendet för de ekonomiska utsikterna på tillväxtmarknader.

Totalt förvaltat kapital för långsiktiga fonder på den europeiska fondmarknaden uppgick till 9.197 miljarder euro vid andra kvartalets utgång. Räknas även penningmarknadsfonder in uppgick förvaltat kapital till 10.614 miljarder euro.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med “Uppdragsartikel” vid rubriken.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR