Nuveen: Slagig marknad väntar, fördel aktier utanför USA

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiemarknaden lär skumpa upp och ner och på det hela röra sig sidledes de kommande månaderna, i takt med att investerare väger vaccinutsikter mot smittspridning av det nya coronaviruset.

Det bedömer den amerikanska kapitalförvaltaren Nuveen i en marknadskommentar.

Förvaltaren menar att ökande virusfall troligen kommer att komplicera planerna på ekonomiskt återöppnande, men förväntar sig inte några nya storskaliga nedstängningar. Detta dels då hälsovårdssystemet nu är bättre rustat för att hantera viruset än under våren, samtidigt som både politiker och medborgare är fast beslutna att, på gott och ont, återöppna ekonomin.

Nuveen förutser snabba kast och volatilitet i marknaden, då de förväntar sig “högre nivåer av ekonomisk besvikelse” fram tills att coronavirusets infektionstal minskar. På samma gång får aktier emellertid stöd av “extremt ackommoderande” penningpolitik, och Nuveen ser att mer finanspolitiska stimulanser ligger i korten de kommande månaderna.

Sett till det andra halvåret 2020 väntar sig förvaltaren en fallande dollar och att aktier utanför USA börjar överprestera på en relativ basis, enligt kommentaren.

“För att summera förblir vi konstruktiva gentemot aktier på lång sikt, men tror att aktiemarknaderna är mer känsliga för besvikelser på kort sikt. Det är ett recept för fortsatt slagig aktivitet framöver”, skriver Nuveen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR