SSAB: Finansiellt starkaste partnern för Thyssen Krupp - Cevian enl källor

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktivistfonden Cevian lyfter fram det svenska stålbolaget SSAB som den partnerskapskandidat till den tyska sektorkollegan Thyssen Krupp som har den starkaste finansiella ställningen.

Det rapporterar Reuters med hänvisning till två insatta källor.

Cevian är näst största aktieägare i Thyssen Krupp, som för tillfället ser över strategiska alternativ för sin stålverksamhet. Bland tänkbara utfall finns samgående, försäljning av majoritetsandel eller att istället behålla verksamheten.

I det fall Thyssen Krupp skulle nå ett samgåendeavtal inom området med SSAB, skulle affären sannolikt stöta på patrull hos tyska fackförbund som fruktar att transaktionen skulle leda till betydande jobbförluster inom Thyssen Krupp, rapporterar Reuters.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med “Uppdragsartikel” vid rubriken.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR