Allianz GI: Pensionsplan stämmer efter stora förluster i volatilitetsfonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lärarpensionsplanen Arkansas Teacher Retirement System (ATRS) stämmer kapitalförvaltaren Allianz Global Investors efter att ha förlorat stora summor i dess volatilitetsfonder i samband med tumultet på de finansiella marknaderna i våras.

Det rapporterar Institutional Investor, som konstaterar att detta är den första stora stämningen att ske som ett resultat av den “skottsalva av sprängda fonder” som sågs tidigare i år. Fler stämningsmål är enligt branschkännare att vänta under sommaren.

ATRS ska ha varit bland de största investerarna i Allianz Structured Alpha-produkter, och uppges ha förlorat 774 miljoner dollar i volatilitetsfonderna, motsvarande 5 procent av Arkansas-lärarnas totala pensionsbesparingar.

ATRS ombud Aon pekar på att aktiva förvaltningsfelsteg och ett grundligt sammanbrott av riskhantering orsakade de aktuella Allianz-fondernas “extremt nedslående” resultat, enligt stämningen.

Stämningen innehåller vidare en skrivelse som kan tolkas som en anklagelse om manipulering av VIX-terminer.

“Allianz desperation att generera avkastning och undvika förluster i mars över hela Alpha-fondfamiljen skapade incitament att ta extrema risker, och ytterligare avvika från investeringsstrategins mandat. Det inkluderar att potentiellt ha handlat med optioner i syfte att driva ned ‘settlement’-priset på VIX-terminskontraktet den 18 mars 2020”, enligt stämningsdokumentet.

Allianz Global Investors likviderade två fonder i Structured Alpha-familjen i slutet av mars, 1000 samt 1000 Plus, med hänvisning till “betydande realiserade förluster”, skriver Institutional Investor. ATRS hade inte investerat i någon av de två, utan i tre mindre aggressiva fonder med prefixen 250, 350 och 500, vilka alltjämt föll runt 33, 56 respektive 76 procent vid slutet av mars. Pensionsplanen ska ha begärt uttag ur fonderna den 6 april, med verkställighet den 30 april.

Kapitalförvaltaren ämnar försvara sig med full kraft mot ATRS anklagelser.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR