Guldfonder: Överavkastat guldpriset med god marginal i år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Guldpriset tar ett nytt kliv uppåt på onsdagen till 1.860 dollar per uns, och närmar sig därmed sin toppnotering hittills på 1.920 dollar från år 2011.

Sedan årsskiftet är guldet upp 22,5 procent, men de aktiefonder (till försäljning i Sverige) som är inriktade på guld och andra ädelmetaller har överlag stigit mer än så.

Bland 14 fonder är medianavkastningen 35,1 procent per den 21 juli. Fem fonder har stigit minst 40 procent: LO Funds World Gold Expts (+46,1 procent), Ninety One GSF Glb Gold (43,9), BGF World Gold (43,7), Schroder ISF Global Gold (41,5) samt Au Ag Silver Bullet (40,9). Den senare har silver som huvudsaklig inriktning, men består även av ett antal guldinnehav.

Silverpriset i sin tur noteras till 22:87 dollar per uns och har stigit med 27,7 procent sedan årsskiftet, men har en bra bit upp till sin rekordnivå om 49,8 dollar från 2011.

Investmentbanken Citigroup sällar sig till de som tror att guldpriset är på väg att klättra förbi rekordnivån från 2011. I en ny rapport sätter banken en sannolikhet på 30 procent att priset stiger över 2.000 dollar de kommande tre till fem månaderna, med hänvisning till att guldet gynnas av en mjuk penningpolitik, låga realräntor, rekordinflöden till ETF:er samt allmänt ökad allokering mot metallen, vilket Bloomberg rapporterade häromdagen.

Samtidigt som ett högt pris givetvis är positivt och ger en operationell hävstång för guldbrytarbolag finns det företag som är konservativt lagda och till exempel inte investerar mer än vanligt bara för att guldpriset för tillfället står högt. Newmont Corp, världens största guldproducent, driver trots uppgången sin verksamhet som om guldpriset befann sig på botten av priscykeln, vilket de bedömer är 1.200 dollar. Det förklarade bolagets vd Tom Palmer nyligen för CNBC.

“Vi ämnar förbättra marginaler, förlänga gruvors livstid och betala en utdelning som är uthållig vid 1.200 dollar. När man driver ett företag rigoröst med den disciplinen, kan man arbeta sig igenom varje råvarucykel. Det erbjuder betydande hävstång för Newmont och våra investerare. För varje 100-dollarsökning i guldpriset över 1.200 dollar, genererar vi 400 miljoner dollar fritt kassaflöde årligen”, enligt vd Tom Palmer.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR